👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق تعارض وماهيت آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق تعارض وماهيت آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 216 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏فص‏ل اول

‏مقدمه و معرفي

‏مقدمه

‏زير بناي نظر ي تحقيق

‏ الگو و نظريه هاي الگوسازي

‏ بيان مسأله

‏ ضرورت و اهميت تحقيق

‏اهداف تحقيق

‏فرضيه هاي تحقيق

‏پيش فرضهاي تحقيق

‏محدوديت هاي تحقيق

‏تعريف واژه ها و اصطلاحات

‏2

‏مقدمه

‏دانشگاه به عنوان يك عامل اجرائي در آموزش و تربيت فرد ‏و‏هدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف‏ ,‏ دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته و تقاضا براي ورود به آنها روز به روز زيادتر مي شود و تعداد كثيري دانشجو براي تحصيل و برخورداري از مزاياي آن به دانشگاهها روي مي آورند .

‏دانشگاه بعنوان يك نهاد تعليم و تربيت از همه نهادهاي اجتماعي پيچيده تر است . دانشگاه همانند ساير سازمان هاي رسمي بايستي با وظايف ساخت‏ ‏، اداره و جهت دادن به تركيب پيچيده اي از منابع انساني در گير گردد . بر خلاف اغلب سازمانهاي رسمي توليد دانشگاه انسان است و اين امر موجب پيدايش مسائل ويژه ‏ در‏مديريت دانشگاه مي‏ ‏گردد .

‏از جمله مسائلي كه دانشگاه به عنوان يك سازمان با آن روبرو است‏ ‏مس‏ال‏ه ‏ تعارض1-Conflict‏

‏ و عدم موافقت هاست. فعاليتهاي سازماني مستلزم تعامل بين افراد ‏و‏گروه هاي سازمان مي باشد . در سازمان ها افراد مختلفي در رده هاي گوناگون مشغول انجام فعاليت ها و وظايف خود مي باشند . لازمه انجام اين فعاليت ها ارتباط دو جانبه يا چند جانبه افراد با همديگر بوده كه مي‏ ‏توانند زمينه ساز ايجاد تعارض باش‏ن‏د

‏4

‏بنابراين يكي از عمده ترين و در عين حال غير قابل اجتناب ترين مسائل در سازمان ها تعارض بين افراد و گروههاي موجود در آنها مي‏ ‏باشد .دانشگاه نيز از اين امر مستثني نيست . « اصولا خمير مايه مديريت نظامهاي آموزشي با تعارض عجين است » ‏(‏لي ‏ف‏ام وهدويه2- Lefaum and Hedvieh

‏،( 1974 ) .‏)

‏بايد به خاطر داشت كه اين وجود تعارض نيست كه باعث اختلال و از هم پاشيدگي روابط در سازمان مي‏ ‏شود بلكه مديريت غير اثر بخش تعارض ها است كه سبب نتايج ‏نامطلوب‏ مي شود . تعارض در حد معقول يك جنبه طبيعي و مطلوب در هر رابطه اي است و اگر مديريت‏ تعارض به شكل ‏سازنده صورت گيرد بسيار ارزشمند خواهد بود ( ك‏تزلز‏ 3- Getzels

‏ و همكاران ، ترجمه كريمي ، 1378 )‏.‏

‏بنابراين سازمان ها بخصوص ( دانشگاه ها ) براي اينكه از حداكثر توان جسماني و رواني و فكري كاركنان خود بهره گيرند بايد اختلافات ، كشمكش ها و تعارضات را به گونه اي موثر و سودمند ‏اداره كند‏ . ‏از كساني كه نقش مهمي در شناسايي ، هدايت و حل تعارضات در سازمان ها دارند ، مديران آن سازمان‏ ‏ها مي باشند . توانايي برخورد مديران با تعارض و اداره آن در موفقيت و اثر بخشي كاركنان و سازمان هاي آنها اثر بسزايي دارد .

‏يكي از مهمترين عواملي كه تعيين كننده توانايي مدير در حل موثر تعارض است برخورداري او از ‏هوش‏ عاطفي1-Emotional Intelligence‏

‏ است. بر‏خلاف آنچه كه درگذشته تصور مي شد و هوش شناختي را تنها عامل موفقيت افراد مي دانستند امروزه هوش

تحقیق درمورد مهارتهاي آموزشي تحقیق درمورد فولاد تحقیق جهانگردی وگردشگری تحقیق درك رفتار سازه ها