👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 176 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

1- رهبری :

چگونگی رهبری مدیران ) در تعیین اهداف ایده آل و رسالت دفتر فنی و دسترسی به آنها و هدایت امور در این بخش مورد سوال قرار میگیرد . در این معیار اقدام های عملی مدیریت ارشد دفتر فنی، به جای صدور دستورات شفاهی و کتبی مورد تاکید قرار میگیرد . همچنین در اینجا ، نحوه تقویت اهداف و ارزش های سازمانی از طریق هماهنگی مسئول دفتر فنی با سایر مدیریت ها و هیات رئیسه دانشگاه مد نظر و مورد ارزیابی قرار میگیرد .

حضور شخصی و فعال مسئول دفتر فنی ، ایجاد انگیزه در کارکنان و تشویق آنها در پیگیری اهداف سازمانی ، در دسترس بودن وسهولت ارتباط وتعامل مناسب مدیر باکارکنان داخلی و خارجی از اهداف ارزیابی این بخش است .

تعداد سوال

امتیاز هر سوال

مجموع امتیاز معیار

3

34/33

100

ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد دفاتر فنی بر اساس مدل تعالی سازمانی

مخاطب :

معیار: 1- رهبری

1

مدیریت دفترفنی زاهدان

با توجه به رسالت دفتر فنی در دانشگاه نقش عمده و ویژه در رهبری یک گروه فنی ، متخصص و اجرائی ، اینجانب از زمان قبول مسئولیت در این پست همواره مبنا را بر عملی نمودن تمامی راهکارهای اجرائی در سیستم تحت مدیریت خود گذاشته و با اجرای مرحله به مرحله آزمون و خطا ی عملکردی ، سعی در یافتن نقاط قوت و ضعف همکاران داشته تا بتوانم با تقویت نقاط ضعف و تلفیق آن با نقاط قوت،عملکرد تک تک کارکنان را به نقطه تعادل عملکردی کل مجموعه نزدیک کرده و در هدایت آن به سمت تعالی عملکرد کل دفتر فنی گام بردارم .

به منظور تحقق این اهداف اینجانب به روش زیر عمل نموده ام :

1- در جهت رعایت نظم و انضباط اداری اولین فردی هستم که صبح به دفتر کارم وارد شده و بعد از پایان کار آخرین فردی هستم که دفتر کارم را ترک میکنم .

2- کلیه جلسات اداری را راس ساعت مقرر آغاز و راس ساعت مقرر به پایان می برم .

3- کلیه مکاتبات اداری را به صورت روزانه جواب داده و سعی در القای انجام بموقع امور و مکاتبات اداری را به پرسنل دارم .

ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد دفاتر فنی بر اساس مدل تعالی سازمانی معیار: 1- رهبری

معیار: 1- رهبری چگونگی رهبری مدیریت دفتر فنی مستندات : برگ

2

مدیریت دفترفنی زاهدان

4- امور حضور و غیاب پرسنل ، نظافت کلی مدیریت و امکانات رفاهی کارکنان را شخصا رسیدگی میکنم .

5- با تشکیل پرونده های بایگانی اداری – اجرائی و مکاتباتی سعی در تفهیم مرتب نمودن و انضباط کاری در مستند سازی عملکردی و شفاف سازی وظایف محوله را دارم .

6- با به روز در آوردن اطلاعات فنی – اجرائی و عملکردی از طریق درخواست مرتب اطلاعات از همکاران و پیگیریهای مستمر سعی در تلقین اجرای برنامه های زمان بندی همگام با اطلاعات روز و بموقع امور را دنبال میکنم .

7- به منظور تقویت اهداف و ارزشهای سازمانی دفتر ، ارتباط تنگاتنگ و گاها روزانه ای با ریاست محترم دانشگاه معاونت محترم پشتیبانی و مدیریت های مختلف دانشگاه برقرار نموده و با تبادل افکار در جهت ساماندهی هر چه بهتر فضاهای فیزیکی دانشگاه ، استفاده بهینه و کاربردی تر از فضا ها و یافتن نیازمندیهای فضا را دنبال میکنم .

8- روزانه و در طول ساعات کار اداری و حتی خارج از ساعات کار اداری همواره در دسترس همکاران بوده و کلیه همکاران بدون وقت و یا اجازه قبلی به راحتی به دفتر کارم وارد شده و با هم به تبادل نظر کاری و حل امور می پردازیم .

ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد دفاتر فنی بر اساس مدل تعالی سازمانی معیار: 1- رهبری

معیار: 1- رهبری چگونگی رهبری مدیریت دفتر فنی مستندات : برگ

3

مدیریت دفترفنی زاهدان

ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی

پرسش ارزیابی :

تعداد جلسات تبادل نظر بین مدیران و کارکنان

ردیف

1

نحوه محاسبه یا شواهد :

منظور جلسات رسمی با ثبت صورتجلسه بین مدیر و کلیه کارشناسان دفتر فنی میباشد .

هفتگی

ماهانه

فصلی

موردی برگزار

می شود

برگزار نمی شود

استاندارد

100%

75%

50%

25%

0%

درجه ارزشیابی

توضیحات ارزیاب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد دفاتر فنی بر اساس مدل تعالی سازمانی

مخاطب :

معیار: 1- رهبری

4

مدیریت دفترفنی زاهدان

پاورپوینت در مورد اهمیت بهداشت فردی پاورپوینت در مورد اهمیت تجزیه و تحلیل خطر در ایمنی مواد غذایی پاورپوینت در مورد اهدف، برنامه و وظایف پزشك خانواده پاورپوینت در مورد انرژی باد و روشهای استفاده