👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

وورد در مورد:نمونه سوالات علوم هشتم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

وورد در مورد:نمونه سوالات علوم هشتم

نمونه سوالات علوم هشتم

.مخلوط همگن چیست؟2مثال بزنید؟

2.سوسپانسیون چیست؟ مثال بزنید. بگویید چگونه سوسپانسیون ها را شناسایی کنیم؟

3.ماده خالص چیست؟یک مثال بزنید؟

یک اسید باز مثال بزنید.درمقیاس پی اچ اسید، باز و خنثی را مشخص کنید؟

5.درمورد روش صاف کردن با کاغذ صافی توضیح دهید و مثال بزنید؟

6.اثر گرما بر میزان حل شدنِ حل شونده را بنویسید؟

6 – یک محلول برای هریک نام ببرید.

جامد در مایع : مایع در مایع : گاز در مایع:

7 – سوسپانسیون را تعریف کنید؟ و مثال بزنید.

8 – اثر دما بر میزان حل شدن مواد را توضیح دهید.

9 – سانتریفیوژ بر چه اساسی کار می کند؟ یک مثال بزنید.

10- هوا چه مخلوطی است؟ حلال و حل شونده را مشخص کنید.

پاورپوینت در مورد Rheumatic Disease and HIV Infection HIVآشنایی با انواع علائم روماتیسمی در جریان پاورپوینت در مورد آشنائي با اصول ومفاهيم علم تمرين پاورپوینت در مورد کلیات اپيدميولوژي پاورپوینت در مورد گاوداری