👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق جيگهاي صفحه اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق جيگهاي صفحه اي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 68 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏دسته بندي جيگ وفيكسچرها‏:

‏عبارت جيگ وفيكسچرها براي جوشكاري معني مشابهي باجيگ وفيكسچرهاي ماشين كاري را ندارد .

‏يك جيگ جوشكا ري يك ابزار ثابت است ولي يك فيكسچر جوشكاري را مي توان حول محورهاي افقي يا عمودي چرخاند ونقش اصلي فيكسچر جوشكاري مهار كردن قطعه كاري وجلوگيري از بروز اين عيب مي باشد . در حالي كه اين معني براي جيگ وفيكسچر براي عمليات ماشين كاري درست نيست .

‏جيگ وفيكسچرها راازجهت كاربرد ومفهوم به دو دسته 1‏-جيگ وفيكسچرهاي براي عمليات ماشين كاري 2‏-جيگ وفيكسچرهاي براي عمليات جوشكاري تقسيم مي كنيم .

‏ ‏ ‏ ‏ ‏1-‏ د ستي

‏ ‏جيگ وفيكسچر‏ ‏1-‏ عمليات ماشين كاري ‏

‏ 2 ‏- ‏مكا نيزه

‏ ‏ ‏ ‏ ‏2- ‏عمليات جوشكاري 1- دستي

‏ ‏2- ‏مكانيزه

‏ جيگ ها براي عمليات ماشين كاري به دو دسته اصلي ‏1-سوراخ كاري 2-سوراخ تراشي‏

‏3

‏تقسيم جيگ ها بر اساس روش ساخت :‏

‏باز: شامل 1‏-جيگ هاي صفحه اي 2‏- جيگ هاي پايدار 3‏-جيگ هاي باصفحات زيرورو 4‏-جيگ هاي قائم الزا‏ويه‏ ‏انواع فيكسچرها براساس روش ساخت آ نها تعيين مي شود. انواع رايج فيكسچرها عبا رتند از‏:‏ 1‏-فيكسچرهاي صفحه اي .2‏-قائم ا لزا ويه .3‏-گيره ها.4‏-فيكسچرهاي دورا ني .5‏-فيكسچرهاي چندايستگاهي . د سته بندي فيكسچرها : برا سا س نوع ما شين ا بزا ر يا نوع پروسه توليد تعيين مي شود‏ ‏مثلا فيكسچري كه روي د ستگاه فرز نصب مي شود يكسچر فرزكاري نا ميده مي شود.‏ ‏پس با توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جيگ وفيكسچري مي شود بايد نوع آن رااز جهت كاربرد عمليات ماشين كاري يا جوشكاري مشخص كنيم

‏پس با توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جيگ وفيكسچري مي شود بايد نوع آن رااز جهت كاربرد عمليات ماشين كاري يا جوشكاري مشخص كنيم‏.

‏طراحي ابزار

‏طراحي ابزار عبارتستاز فرآيند طرح ،محاسبه و ايجاد روشها و فنوني ‏كه براي افزايش بازدهي و بهره وري توليد ضروري هستند. بهكمك اين فرآيند است كه صنايع قادر شده اند ماشين آلات و ابزلرهاي خاص مورد نازشان را براي رسيدن به توليد با ظرفيت و سرعت بالا به خدمت بگيرند. فرآيند طراحي در حدي از كيفيت عرضه مي شود كه هزينه هاي توليد يك محصول متعادل بوده و قابل رقابت با توليدات مشابه باشد.

‏3

‏از آنجايي كه نوع خاص از ابزار يا فرآيند توليدي جوابگوي تنوع روشهاي توليد مختلف نيست، طراحي ابزار بايد فرآيني در حال تغيير ، پ.يا و خلاق باشد تا بتواند به مسايل مختلف صنعتي پاسخ مناسب دهد.

‏اهداف طراحي ابزار

‏اهداف اصلي در طراحي ابزار ، افزايش توليد با در نظر گرفتن كيفيت مورد نياز و همچنين مورد نياز و همچنين كاهش هزينه هاي توليد است

‏براي رسيدن به اين هدف طراح لازم است اهداف فرعي زير را مد نظر داشته باشد .

‏ابزارهايي با عملكرد ساده خلق كند تا حداكثر بازدهي اپراتور تامين شود .

‏ابزارهاي طراحي شده به گونه اي باشند كه بتوان قطعه كار را توسط آنها به حداقل هزينه توليد نمود .

‏با به كار گيري اين ابزارها ، توليد با كيفيت مستمر و يكنواخت حاصل گردد.بتوان از يك ماشين توليدي ، تعداد توليد بيشتري گرفت طراحي ابزار به گونه اي باشد كه به كارگيري آن به صورت غلط توسط اپراتور ممكن نباشد ابزارها از موادي ساخته شوند كه عمر كاري مناسبي داشته باشند .ايمني اپراتور در به كارگيري ابزار دقيقا رعايت شود .

تحقیق جلبك ها تحقیق جایگاه علم و دین تحقیق جايگاه اجتماعي زنان از دو ديدگاه حجاب تحقیق جادوي معماري بافت قديم بوشهر، سمفوني رنگ ها