👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق درمورد معادلات ديفرانسيل

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق درمورد معادلات ديفرانسيل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

12

13

‏معادلات ديفرانسيل

‏معادلات ديفرانسيل

‏زير نظر استاد محترم:

2

13

‏معادلات ديفرانسيل

‏تست 1 ‏–‏ جواب معادلة ديفرانسيل ‏ به ازاء:

‏1 ) ‏ همگراست. 2 ) ‏ واگراست.

‏3 ) ‏ واگراست. 4 ) ‏ همگراست.

‏حل: معادلة لوژاندر با ‏، پس p(x)‏ در ‏‍‍‏]1و1-] و q(x)‏ در (1و1-) همگراست. گزينه 4 صحيح است.

‏تست 2 ‏–‏ اگر ‏ به ازاء هر عدد صحيح نامنفي n‏، يك چند جمله اي لژاندر درجة n‏ را نمايش دهد، پس ‏ به ازاء ‏ برابر است با:

‏حل: تابع يك تابع فرد است، چون انتگرال گيري متقارن است پس مقدار انتگرال صفر است.

‏گزينه 4 صحيح است.

‏تست 3: اگر ‏ به ترتيب داراي جوابهاي ‏ باشند داريم:

12

3

‏معادلات ديفرانسيل

‏حل: معادلة لژاندر با ‏ و معادلة لژاندر با ‏، به كمك خاصيت تعامد چند جمله اي لژاندر داريم:

‏گزينة 2 صحيح است.

‏تست 4 ‏–‏ چند جمله اي ‏ يك تركيب خطي لژاندر است، مطلوبست ضريب ‏:

‏حل:

‏گزينه 3 صحيح است.

‏تست 5 ‏–‏ ضريب جملة سوم در بسط لژاندر تابع

تحقیق درمورد شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم،واکوئل تحقیق درمورد سياستهاي آموزشي فرانسه تحقیق درمورد تحليلي از وضعيت مذهب در آمريكا تحقیق درمورد ال ای دی