👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق شرکت آزمايش

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق شرکت آزمايش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏ نام شركت :‏ آزمايش

‏   ‏صنعت :‏ماشين آلات و تجهيزات

‏   ‏موضوع‏ :ترازنامه

‏29/12/1380

‏29/12/1381

‏29/12/1382

‏30/12/1383

‏31/06/1384

‏سال مالي

‏7,620

‏7,137

‏15,162

‏5,311

‏1,518

‏موجودي نقد و بانك

‏0

‏0

‏0

‏0

‏0

‏سرمايه گذاري كوتاه مدت

‏0

‏6,974

‏9,090

‏5,847

‏0

‏طلب از شركتهاي تابعه و وابسته

‏16,984

‏17,622

‏13,515

‏11,730

‏203,097

‏ساير حسابها و اسناد دريافتني

‏180,918

‏202,942

‏270,230

‏234,821

‏53,550

‏موجودي مواد و كالا

‏21,009

‏21,162

‏62,700

‏51,652

‏29,326

‏سفارشات مواد و كالا

‏0

‏0

‏0

‏0

‏0

‏پيش پرداختها

‏317,082

‏360,562

‏511,821

‏396,606

‏368,334

‏جمع داراييهاي جاري

‏2,438

‏7,449

‏7,129

‏633

‏10,704

‏سرمايه گذاري بلند مدت

‏63,750

‏66,457

‏58,553

‏54,793

‏48,204

‏داراييهاي ثابت پس از كسر استهلاك انباشته

‏5,265

‏0

‏0

‏0

‏0

‏طرح و توسعه در دارايي هاي بلند مدت

‏5,265

‏0

‏0

‏0

‏0

‏سپرده و ودايع

‏0

‏4,806

‏4,978

‏3,854

‏258,562

‏ساير داراييها

‏71,453

‏78,712

‏70,660

‏59,280

‏317,470

‏جمع داراييهاي غير جاري

‏388,535

‏439,274

‏582,481

‏455,886

‏685,804

‏جمع داراييها

‏45,388

‏50,835

‏181,953

‏130,684

‏34,228

‏حسابها و اسناد پرداختني تجاري

‏0

‏33,384

‏33,716

‏0

‏0

‏حسابها و اسناد پرداختني به شركتهاي گروه

‏43,486

‏65,919

‏48,380

‏126,212

‏80,244

‏ساير حسابها و اسناد پرداختني

‏6,396

‏19,075

‏21,521

‏44,248

‏35,279

‏پيش دريافت از مشتريان

‏11,826

‏0

‏0

‏565

‏0

‏ذخيره ماليات

‏0

‏230,930

‏236,955

‏260,330

‏279,618

‏سود سهام پيشنهادي

‏0

‏0

‏0

‏17

‏0

‏تسهيلات دريافتي - حصه جاري

‏107,096

‏400,143

‏522,525

‏562,056

‏429,369

‏جمع بدهي هاي جاري

‏215,181

‏0

‏0

‏0

‏0

‏بدهي هاي بلند مدت

‏34,128

‏42,372

‏42,952

‏24,763

‏8,736

‏ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

‏33,217

‏0

‏130,500

‏0

‏0

‏وجوه واريزي جهت افزايش سرمايه

‏282,526

‏42,372

‏173,452

‏2‏4,763

‏8,736

‏جمع بدهي ها ي بلند مدت

‏389,622

‏442,515

‏695,977

‏586,819

‏438,105

‏جمع بدهي ها

‏49,920

‏87,000

‏87,000

‏217,500

‏217,500

‏سرمايه

‏1,940

‏1,920

‏1,920

‏1,949

‏3,420

‏اندوخته قانوني

‏0

‏0

‏0

‏0

‏0

‏اندوخته توسعه و تكميل

‏0

‏0

‏0

‏0

‏0

‏ساير اندوخته ها

‏52,136-

‏92,161‏-

‏202,416-

‏350,382-

‏26,779

‏سود و زيان انباشته

‏1,087-

‏3,241-

‏113,496-

‏130,933-

‏247,699

‏جمع حقوق صاحبان سهام

‏388,535

‏439,274

‏582,481

‏455,886

‏685,804

‏جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام

تحقیق زن در فرهنگ غرب تحقیق سلول گیاهی تحقیق سلامت روان تحقیق سدهاي سنگي