👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق اسید

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق اسید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏اسید

‏کلمه «اسید» (به انگلیسی:acid‏) از واژه ‏لاتین‏ acidus‏ به معنای «ترش مزه» آمده‌است. تعاریف گوناگونی برای اسید و باز وجود دارد، از جمله تعاریف ‏آرنیوس‏، ‏لوری-برونستد‏ و ‏لوییس‏.

‏تعریف قدیمی

‏اسیدها موادی ترش مزه اند خاصیت خورندگی دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و بازها را خنثی می کنند.

‏بازها موادی با مزه‏ٔ‏ ‏گس‏-تلخ اند حالتی ‏لزج‏ دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و اسیدها را خنثی می کنند.

‏لی بیگ‏: اسیدها موادی اند که در ساختار خود هیدروژن یا هیدروژن هایی دارند که در واکنش با فلزها توسط یون های فلز جایگزین می شوند.

‏آرنیوس‏: اسیدها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون +H‏ آزاد می کنند. بازها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون -OH‏ آزاد می کنند.این تعریف فقط به موادی محدود می‌شود که در آب قابل حل باشند. حدود سال ۱۸۰۰، شیمی دانان ‏فرانسوی‏ از جمله ‏آنتوان لاووازیه‏، تصور می کرد که تمام اسیدها دارای ‏اکسیژن‏ هستند. شیمی دانان ‏انگلیسی‏ از جمله ‏سر همفری دیوی‏، معتقد بود که تمام اسیدها دارای ‏هیدروژن‏ هستند. شیمی دان ‏سوئدی‏، ‏سوانت آرنیوس‏، از این عقیده برای گسترش تعریف اسید استفاده نمود.

‏2

‏لوری-برونستد‏: اسید گونه ای است که در واکنش شیمیایی پروتون (یون+H‏)می دهد و باز گونه ای است که در واکنش شیمیایی پروتون (یون+H‏)می پذیرد. ‏لوری‏ و ‏برونستد‏ این تعریف را بیان کردند، که از آن بر خلاف تعریف آرنیوس می‌توان در محیط غیر آبی هم استفاده کرد.

‏لوییس‏: اسیدها موادی هستند که در واکنش های شیمیایی پیوند داتیو می پذیرند. بازها موادی هستند که در واکنش های شیمیایی پیوند داتیو می دهند.تعریف لوییس را با نظریه ‏اوربیتال مولکولی‏ هم می‌توان بیان کرد. به طور کلی، اسید می‌تواند یک جفت الکترون از بالاترین اوربیتال خالی در پایین اوربیتال خالی خود دریافت کند. این نظر را ‏گیلبرت ن. لوییس‏ مطرح کرد. با وجود این که این تعریف گسترده ترین تعریف است، تعریف لوری-برونستد کاربرد بیشتری دارد. با استفاده از این تعریف می‌توان میزان قدرت یک اسید را هم مشخص نمود. از این مفهوم در ‏شیمی آلی‏ هم استفاده می‌شود (مثلاً در ‏کربوکسیلیک اسید‏).

‏ ‏نام گذاری

‏اسیدها بر اساس ‏آنیون‏ هایشان نام گذاری می‌شوند. پسوند یونی را حذف و با پسوندی جدید جایگزین می‌کنیم (گاهی اوقات پیشوند)، طبق جدول زیر. برای مثال، HCl‏ دارای آنیون ‏کلرید‏ است، پس پسوند -ید نام را به صورت ‏هیدروکلریک اسید‏ درمی آورد.

‏3

‏پیشوند آنیون

‏پسوند آنیون

‏پیشوند اسید

‏پسوند اسید

‏مثال

‏پر

‏ات

‏پر

‏یک اسید

‏پرکلریک اسید‏ (HClO‏۴‏)

‏ات

‏یک اسید

‏کلریک اسید‏ (HClO‏۳‏)

‏یت

‏و اسید

‏کلرو اسید‏ (HClO‏۲‏)

‏هیپو

‏یت

‏هیپو

‏و اسید

‏هیپوکلرو اسید‏ (HClO‏)

‏ید

‏هیدرو

‏یک اسید

‏هیدروکلریک اسید‏ (HCl‏)

‏خواص شیمیایی

‏در آب بین اسید (HA‏) و آب ‏تعادل‏ زیر اتفاق می‌افتد، که آب به عنوان یک باز رفتار می‌کند:

HA(aq) ⇌ H‏۳O+(aq) + A-(aq)

‏ثابت اسید‏ (یا ثابت تفکیک اسید) همان ثابت تعادل واکنش اسید (HA‏) و آب است:

‏اسیدهای قوی‏ دارای مقدار بزرگی برای Ka‏ هستند (یعنی واکنش تعادلی به سمت راست پیشروی می‌کند و اسید تقریباً به طور کامل به H‏۳O‏+‏ و A‏-‏ تفکیک می‌شود).

تحقیق گاز طبيعي وشاخه هاي اصلي اين صنعت گزارش پايان عمليات اكتشاف خاكهاي صنعتي ريوش تست رياضي و هندسه تست رياضي2