👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق جرم و زن

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق جرم و زن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏ ‏ ‏باسمه تعالي

‏مقدمه

‏پيشرفت علم و تكنو لوژي در پايان قرن بيستم و فرا رسيدن عصري جديد رويكرد جهان به سوي استفاده بيشتر از علم و دانش بشري در حل مشكلات و معضلات بشريت را ايجاب مي نمايد.

‏هر چه پيچيدگيهاي صنعتي و توجه كشورها به توليد مطلق جدا از مسايل معنوي و بازتابهاي آن بيشتر گردد لزوم عنايت به از خود بيگانگي انسانها در عصر ماشين افزون تر مي گردد.

‏بعد از تحول‏،‏ و انقلاب صنعتي‏ ‏دررفتارهاي اجتماعي‏ تغييراتي ‏ به وجود آمده و بسياري از نا بسا‏ ‏مانيها اجتماعي ‏و آسيبهاي فردي و گروهي درجامعه مانند اعتياد‏،‏ فساد اخلاقي‏،‏ طلاق و....... را بطور معمول رايج‏،‏ بنياد هزاران خانواده را به خطر ‏انداخته ‏ و دستخوش ‏اضمحلال‏ نموده است.

‏بديهي است هر چه آسيبها‏ ‏و‏ ‏پديده مشابه آن بر خانواده و افراد جامعه بيشتر باشد ميزان بهروري جامعه از نيروي خود كمتر و ضايعه آن بيشتر خواهد بود لذا ابتدا شناخت اين تنگناها و پيدا نمودن بهترين راه حل اولين قدم در مقابله با اين بحران است كه تنها از طريق انجام پژوهشهاي علمي ميسر مي گردد.

‏خوشبختانه رويكرد ‏مسوولی‏ن‏ در برخورد با اين گونه مسايل منطقي در خور تحسين است. ‏چه اينكه در نظام جمهوري اسلامي زندان تنها براي نگهداري زندانيان در نظر گرفته نشده بلكه محلي براي تهذيب اخلاق و تغيير رفتار مجرمان تلقي شده است.به همين جهت انجام اينگونه تحقيقات به طور يقين مي تواند راه گشاي نهادها و سازمانهاي ذيربط در رفع بسياري از مشكلات اجتماعي خصوصا در مسائل تربيتي و اصلاحي باشد.

‏تحقيق حاضر سعي دارد تا ضمن بررسي عوامل فردي خانوادگي، اجتماعي و وضعيت رواني زنان زنداني در مقايسه با زنان بهنجار با اتخاذ رويكرد علمي به مسائل، ضمن شناخت مشكل، راه حلهاي عملي در حل آن را بيان دارد.(الوندي،1378).

‏اهميت و ضرورت تحقيق:

‏سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروري زندانيان است. در اين خصوص بخشي از زندانيان را زنان تشكيل مي دهند.

‏بنابراين بررسي مجرمين زن با توجه به خصوصيات خاص جنسي، شخصيتي و اجتماعي اين گروه مي تواند راهبردهاي عملي جهت اصلاح و تربيت مجرمين كه از اهداف اصلي سازمان زندانهاست فراهم سازد.

‏بيان مسئله:

‏امروزه جرم و بزهكاري ارتباط زيادي با جرم شناسي دارد. در جرم شناسي به عوامل جرم زا، شرايط و محيطي كه جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصيات و شخصيت مجرم توجه مي شود و سعي مي گردد اثرات متقابل محيط بر روي شخص و يا شخص بر روي اجتماع و همچنين انگيزه هاي ارتكاب ، جرم شناسي شوند.

2

‏ارتكاب جرم پديده اي است كه معلول عوامل متعدد فردي، رواني، اجتماعي است. از جمله عوامل مؤثر وضعيت رواني و ويژگيهاي شخصيتي فرد مجرم است، كه شناخت دقيق ويژگيهاي شخصيتي مي تواند در شناسايي بهتر افرادي كه در معرض ارتكاب جرم قرار دارند مفيد باشد.

‏اغلب جرم شناسان بر اين عقيده اند كه مردان و زنان همانطوريكه از نظر جسمي و بيولوژيك با هم متفاوتند از نظر رواني و اجتماعي نيز با يكديگر تفاوتهايي دارند كه اين باعث تفاوت در نوع و ميزان ارتكاب جرايم مي شود.

‏توجه به اين نكته ضروري است كه فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقي هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظيفه اي كه از هر يك انتظار مي رود در شكل گيري شخصيت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثير اجتناب ناپذيري دارد، كه ممكن است تفاوت بين ميزان و نوع جرايم ارتكابي توسط هر يك از دو جنس را سبب گردد.

‏بنابر اين براي شناخت علمي بزهكاري زنان ضروري مي نمايد كه بطور اختصاصي جرايم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتكاب جرايم در زنان و پراكندگي و چگونگي جرايم زنان مورد بررسي قرار گيرد.

‏سؤالات تحقيق:

‏آيا بين ميزان تحصيلات و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏آيا بين محل تولد و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏آيا بين شغل پدر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏آيا بين شغل مادر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏آيا بين تحصيلات پدر و مادر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏آيا بين اخلاق و رفتار و سبك والدين و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏آيا بين وضعيت تاهل و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏آيا بين ميزان تحصيلات همسر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏آيا بين ميزان درآمد خانواده و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏10) آيا بين وضعيت محل سكونت و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏11) آيا بين سابقه زنداني شدن در خويشاوندان و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏12) آيا بين مهاجرت و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏13) آيا بين ميزان خواندن نماز و قرآن و دعاهاي مذهبي و شركت در اماكن متبركه و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

‏14) آيا بين اضطراب زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد؟

‏15) آيا بين روان پريشي و حس‏ا‏سيت بين فردي و ترس مرضي و پرخاشگري و شكايت و بد بيني و وسواس و ميزان نگرش پارانوئيدي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معنا داري وجود دارد؟

‏16) آيا بين افسردگي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد؟

3

‏پيشينه تحقيق:

‏نظريه زيستي رواني:

‏از اين ديدگاه پائين بودن درصد بزهكاري زنان را به ويژگيهاي زيستي و رواني آنان نسبت مي دهند. در خصوص رفتار زنان عقيده بر اين است كه هورمونها مؤثر بر رفتار و شخصيت مرد و زن با هم متفاوتند. مثلا هورمونهاي تخمدان هنگام آما دگي براي بارداري رفتار خاصي در زن ايجاد مي كند در حاليكه در مرد چنين هورمونهائي وجود ندارد.

‏در مرد با ترشح هورمونهاي بيضه ترشح آن در خون نوعي پرخاشگري در رفتار بوجود مي آيد، حال آنكه هورمونهاي مترشحه از تخمدان زن چنين نيست. همچنين حالات عصبي در پسرها در دوره بلوغ تحت تأثير هورمونهاي جنسي و تغييرات بدني شديدتر از دختران است. ضعف جسماني و نيروي بدني زنان مانع ارتكاب پاره اي از جرايم است و همين ويژگي منجر مي شود كه زنان كمتر مرتكب جرايمي مثل چاقوكشي، سرقت هاي مسلحانه و درگيريهاي تن به تن شوند. در حاليكه جرايمي مثل مسموم كردن، سقط جنين، سرقت از فروشگاهها ، رها كردن كودك و تحريك به عياشي و ولگردي كودكان تقريبا از ‌ از جرايم ارتكابي اختصاصي زنان به شمار مي روند. بدين ترتيب اختلاف تبهكاري زنان و مردان را بايد در اختلاف زيستي و رواني، بين دو جنس جستجو كرد. مسلما صفات مردانه اي از قبيل قدرت و زور، تمايل به آزمايش عمل ، مقاومت در برابر فشار رواني، عدم اعتراف به اشتباهات و ديگر آزادي در مقابل صفات زنانه اي از قبيل خواهش و ظرافت، تمايل به تماشا و تحمل رنج بدني، منشاء ارتكاب جرايم متفاوتي خواهند شد.

‏لمبروز‏ بيان مي كند كه زنان از لحاظ زيستي در مقايسه با مردان محافظه كارترند و غشاء مغزي زنان فعاليت كمتري دارد.بر اين اساس وجود عوامل محروميت زا به جاي آنكه زنان را به بزهكاري سوق دهد سبب پيدايش عوارض حركتي و ‏هيستريك ‏و مشكلات جنسي در زنان مي شود. به نظر لمبروز زنان بزهكار بيش از مردان قسي القلب و حسابگر و شيطاني هستند. او مي گويد: كشتن دشمن، زن بزهكار را راضي نمي كند، بلكه او ميل دارد قرباني خود را در عذاب نيز ببيند. او معتقد است زن بزهكار كم است ولي اگر زني بزهكار شود خيلي شقي خواهد بود و يكي از علل بزهكاري زنان حس انتقام جوئي آنهاست. اين حس از كينه و نفرتي پديد مي آيد كه به عوامل جنسي و حسادت زنانگي بستگي دارد و بر عكس حرص و طمع از علل اصلي بزهكاري مردان است. زنان بزهكار اغلب حسابگر هستند و براي ارتكاب جرم نقشه هاي دقيق مي كشند و در بسياري از موارد خود مرتكب جرم نمي شوند بلكه مردان را به بزهكاري تشويق و ترغيب مي كنند.

‏بي توجهي پدر و مادر نسبت به دختران و ترك ‏آنها‏ در زمان كودكي و نوجواني بيش از پسران در آنان اثر مي گذارد و ممكن است دختران را به دزدي و خود فروشي بكشاند.

تحقیق ترموديناميك تحقیق آنتن تحقیق بيماري زوال عقل تحقیق بررسی راه انداز ال ای دی