👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق نظريههاى تدريس

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق نظريههاى تدريس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏نظريه‌‏هاى ‏تدريس

‏در ‏طول ‏بيست ‏سال ‏اخير، ‏در ‏زمينه‏ٔ ‏تدريس، ‏نظريه‌‏هاى ‏قابل ‏توجهى ‏طرح ‏و ‏ارائه ‏شده ‏است ‏که ‏تعداد ‏زيادى ‏از ‏آنها ‏بتازگى ‏توسط ‏گانيه (Gagne) ‏و ‏ديک (Dick) ‏(‏۱۹۸۴‏) ‏مورد ‏بررسى ‏و ‏تجديدنظر ‏قرار ‏گرفته‌‏اند. ‏با ‏توجه ‏به ‏تمامى ‏اين ‏نظريه‌‏ها ‏مى‌‏توان ‏گفت ‏که ‏تاکنون ‏نظريه‌‏پردازان ‏موفق ‏به ‏ارائه ‏يک ‏نظريه ‏تدريس ‏هماهنگ ‏و ‏واحد ‏نشده‌‏اند.

‏از ‏جمله‏ٔ ‏اين ‏نظريه‌‏ها ‏مى‌‏توان ‏به ‏نظريه ‏تنيسون (Tennyson) ‏(‏۱۹۸۰‏)‏درباره ‏مفهوم ‏تدريس، ‏نظريه ‏اسکاندورا (Scandura) ‏(‏۱۹۷۷‏) ‏درباره ‏نظريه‏ٔ ‏ساخت ‏تدريس ‏و ‏نظريه‏ٔ ‏لاندا (Landa)‏(‏۱۹۷۶‏) ‏و ‏برخى ‏افراد ‏ديگر ‏درباره‏ٔ ‏چگونگى ‏تدريس ‏و ‏نظريه‏ٔ ‏کيس (Case)‏(‏۱۹۷۸‏) ‏که ‏براى ‏تدريس ‏کودکان ‏پيش‌‏دبستانى ‏و ‏کودکستان ‏کاربرد ‏دارد، ‏اشاره ‏کرد.

‏کليه ‏نظريه‌‏هاى ‏ارائه ‏شده ‏در ‏مورد ‏تدريس، ‏به ‏نوعى ‏با ‏يکديگر ‏تفاوت ‏دارند، ‏ولى ‏با ‏وجود ‏اين، ‏مى‌‏توان ‏تمامى ‏نظريه‌‏هاى ‏مختلف ‏را ‏در ‏قالب ‏و ‏چهارچوب ‏بزرگ‌‏ترى ‏تحت‌‏عنوان ‏يک ‏نظريه‏ٔ ‏جامع ‏تدريس ‏ارائه ‏کرد. ‏موارد ‏اختلاف ‏ميان ‏نظريه‌‏هاى ‏کوچک ‏و ‏فرعى ‏با ‏نظريه‏ٔ ‏جامع ‏را ‏مى‌‏توان ‏در ‏درجه ‏يا ‏ميزان ‏کلى ‏و ‏عمومى ‏بودن ‏آنها ‏يا ‏اهدافى ‏که ‏در ‏پيش ‏دارند ‏يا ‏هر ‏دو ‏جستجو ‏کرد.

‏نظريه‏ٔ ‏جامع ‏تدريس ‏مى‌‏تواند ‏براى ‏معلم ‏و ‏مربى ‏مفيد ‏و ‏سودمند ‏باشد ‏و ‏آنها ‏را ‏در ‏رويارويى ‏با ‏نظريه‌‏هايى ‏که ‏با ‏يکديگر ‏بى‌‏ارتباطند، ‏يارى ‏نمايد.

2

‏تدريس

‏از ‏تدريس، ‏همانند ‏يادگيري، ‏تعريف‌‏هاى ‏متعددى ‏ارائه ‏شده ‏است. ‏بعضى ‏تدريس ‏بيان ‏صريح ‏معلم ‏درباره‏ٔ ‏آنچه ‏بايد ‏ياد ‏گرفته ‏شود ‏مى‌‏دانند ‏و ‏گروهى ‏ديگر ‏تدريس ‏را ‏همورزى ‏متقابلى ‏مى‌‏دانند ‏که ‏بين ‏معلم ‏و ‏شاگرد ‏و ‏محتوا ‏در ‏کلاس ‏درس ‏جريان ‏دارد. ‏عده ‏زيادى ‏از ‏مربيان ‏و ‏متخصصان ‏تعليم ‏و ‏تربيت ‏فراهم ‏آوردن ‏موقعيت ‏و ‏اوضاع ‏و ‏احوالى ‏که ‏يادگيرى ‏را ‏براى ‏شاگردان ‏آسان ‏کند ‏تدريس ‏ناميده‌‏اند. ‏از ‏بررسى ‏مجموع ‏تعاريف ‏ارائه ‏شده ‏در ‏اين ‏زمينه ‏مى‌‏توان ‏نتيجه ‏گرفت ‏که ‏تدريس ‏يک ‏فعاليت ‏است، ‏اما ‏نه ‏هر ‏نوع ‏فعاليتي، ‏بلکه ‏فعاليتى ‏که ‏آگاهانه ‏و ‏بر ‏اساس ‏هدف ‏خاصى ‏انجام ‏مى‌‏گيرد، ‏فعاليتى ‏که ‏بر ‏پايه ‏وضع ‏شناختى ‏شاگردان ‏انجام ‏مى‌‏پذيرد ‏و ‏موجب ‏تغيير ‏آنان ‏مى‌‏شود، ‏اگر ‏چه ‏هنوز ‏هستند ‏کسانى ‏که ‏بر ‏اساس ‏الگوها ‏و ‏روش‌‏هاى ‏سنتي، ‏تدريس ‏را ‏تنها ‏به ‏تلاش ‏و ‏فعاليت ‏معلم ‏در ‏کلاس ‏درس ‏اطلاق ‏مى‌‏کنند.

‏در ‏هر ‏صورت، ‏اگر ‏يادگيرى ‏را ‏تغيير ‏در ‏رفتار ‏ارگانيسم ‏بر ‏اثر ‏تجربه ‏بدانيم، ‏بدون ‏شک، ‏فعاليتى ‏که ‏موقعيت ‏را ‏براى ‏تغيير ‏فراهم ‏کند ‏يا ‏ايجاد ‏موقعيتى ‏که ‏تجربه ‏را ‏آسان ‏نمايد ‏و ‏تغيير ‏لازم ‏را ‏در ‏شاگرد ‏سبب ‏شود، ‏تدريس ‏نام ‏دارد. ‏در ‏نتيجه، ‏عمل ‏تدريس ‏يک ‏سلسله ‏فعاليت‌‏هاى ‏مرتب، ‏منظم، ‏هدف‌‏دار ‏و ‏از ‏پيش ‏طراحى ‏شده ‏است؛ ‏فعاليتى ‏که ‏هدفش ‏ايجاد ‏شرايط ‏مطلوب ‏يادگيرى ‏است. ‏فعاليتى ‏که ‏بصورت ‏تعامل ‏و ‏رفتار ‏متقابل ‏بين ‏معلم ‏و ‏فراگير ‏جريان ‏دارد؛ ‏يعنى ‏ويژگى‌‏ها ‏و ‏رفتار ‏معلم ‏در ‏فعاليت‌‏ها ‏و ‏اعمال ‏شاگردان ‏تأثير ‏مى‌‏گذارد ‏و ‏بالعکس، ‏از ‏ويژگى‌‏ها ‏و ‏رفتارهاى ‏آنان ‏متأثر ‏مى‌‏شود. ‏اين ‏تأثير ‏ممکن ‏است ‏بصورت ‏مستقل ‏يا ‏غيرمستقل ‏به ‏وقوع ‏بپيوندد؛ ‏به ‏عبارت ‏ديگر، ‏تدريس ‏عبارت ‏است ‏از ‏تعامل ‏يا ‏رفتار ‏متقابل ‏معلم ‏و ‏شاگرد، ‏بر ‏اساس ‏طراحى ‏منظم ‏و ‏هدفدار ‏معلم ‏براى ‏ايجاد ‏تغيير ‏در ‏رفتار ‏شاگرد. ‏اين ‏تعريف ‏دو ‏ويژگى ‏خاص ‏براى ‏تدريس ‏مشخص ‏مى‌‏کند:

3

‏۱. ‏وجود ‏تعامل ‏يا ‏رابطه ‏متقابل ‏بين ‏معلم ‏و ‏شاگرد.

‏۲. ‏هدفدار ‏بودن ‏فعاليت‌‏هاى ‏معلم.

‏بنابراين، ‏اگر ‏فعاليت ‏معلم ‏در ‏کلاس ‏بصورت ‏رفتار ‏متقابل ‏و ‏بر ‏اساس ‏هدف ‏خاصى ‏صورت ‏نگيرد، ‏به ‏هيچ‌‏وجه ‏مفهوم ‏تدريس ‏به ‏آن ‏اطلاق ‏نخواهد ‏شد. ‏ممکن ‏است ‏معلمى ‏در ‏کلاس ‏درس ‏صحبت ‏کند ‏يا ‏تمرين ‏حل ‏کند، ‏اما ‏به ‏مفهوم ‏واقعي، ‏تدريس ‏نداشته ‏باشد؛ ‏زيرا ‏به ‏فعاليت‌‏هاى ‏پراکنده ‏و ‏يک‌‏جانبه‏ٔ ‏معلم ‏که ‏هيچ‌‏گونه ‏تغييرى ‏در ‏شاگردان ‏ايجاد ‏نکند، ‏تدريس ‏گفته ‏نمى‌‏شود. ‏همچنين ‏به ‏آن ‏نوع ‏يادگيرى ‏که ‏از ‏طريق ‏فيلم، ‏تلويزيون، ‏کتاب ‏و ‏غيره ‏صورت ‏مى‌‏گيرد، ‏تدريس ‏اطلاق ‏نمى‌‏شود ‏و ‏فيلم ‏و ‏کتاب ‏و ‏تلويزيون ‏نيز ‏معلم ‏نيستند؛ ‏يا ‏کسانى ‏که ‏بطور ‏جنبى ‏به ‏کار ‏تدريس ‏اشتغال ‏مى‌‏ورزند، ‏مانند ‏کسى ‏که ‏به ‏کلاس ‏درس ‏نظم ‏مى‌‏دهد، ‏هدف‌‏هاى ‏کلاس ‏را ‏تهيه ‏و ‏تنظيم ‏مى‌‏کند ‏يا ‏به ‏تصحيح ‏اوراق ‏امتحانى ‏مى‌‏پردازد، ‏نمى‌‏توان ‏الزاماً ‏عنوان ‏معلمى ‏داد ‏و ‏کارش ‏را ‏تدريس ‏دانست. ‏(‏سيف، ‏على‌‏اکبر- ‏۱۳۶۸.‏)

‏تدريس ‏مفاهيم ‏مختلفى ‏را ‏در ‏بر ‏مى‌‏گيرد، ‏مانند ‏نگرش‌‏ها، ‏گرايش‌‏ها، ‏باورها، ‏عادت‌‏ها ‏و ‏شيوه‌‏هاى ‏رفتار ‏و ‏بطور ‏کلي، ‏انواع ‏تغييراتى ‏که ‏مى‌‏خواهيم ‏در ‏شاگردان ‏ايجاد ‏کنيم. ‏تغيير ‏در ‏زمينه‌‏هاى ‏فوق ‏نه ‏تنها ‏از ‏نظر ‏مشخصات ‏متفاوت ‏است، ‏بلکه ‏فرايندهاى ‏يادگيرى ‏متناسب ‏با ‏آنها ‏نيز ‏با ‏هم ‏متفاوتند؛ ‏مثلاً ‏تدريس ‏در ‏زمينه‏ٔ ‏تغييرات ‏عاطفى ‏با ‏تدريس ‏در ‏زمينه‌‏هاى ‏شناختى ‏يا ‏روان - ‏حرکتى ‏يکسان ‏نيست. ‏تحقيق، ‏اکتشاف، ‏بررسى ‏و ‏پژوهش، ‏آزمايش ‏و ‏خطا، ‏گوش ‏کردن ‏و ‏خواندن، ‏همه ‏تجربه‌‏هاى ‏متفاوتى ‏هستند ‏که ‏منجر ‏به ‏يادگيرى ‏مى‌‏شوند ‏و ‏ممکن ‏است ‏در ‏فرايند ‏تدريس ‏اتفاق ‏بيفتند، ‏ولى ‏شرايط ‏لازم ‏براى ‏کسب ‏چنين ‏تجاربى ‏يکسان ‏نخواهد ‏بود.

تحقیق پل شیشه ای گراند کانیون تحقیق فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي تحقیق كاهش فقر در ايران چالش‌ها و افق تحقیق عيب يابی خودروهای انژکتوری