👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

دی اکسید کربن محلول PH تحقیق قلیائیت سختی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

دی اکسید کربن محلول PH تحقیق قلیائیت سختی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏دی اکسید کربن محلول ، PH‏ ، قلیائیت ، سختی

‏اگر چه Co2 ‏ بسیار محلول در آب می باشد در اتمسفر جزء کوچکی بحساب می آید . کمتر از 1% دی اکسید کربن در آب به شکل اسید کربنیک می باشد و این اجزاء به سختی از هم تفکیک می شوند .

H2o + co2 = H2co3 H2co3 = (H+) + (Co3 - - )

‏در آب خالص در دمای c‏25 غلظت کل دی اکسید کربن حدود mgil‏ 48% می باشد . در غلظتهای بالای co2‏ ، PH ‏ کاهش می یابد . در غلظت دی اکسید کربنی معادل mgil‏ 30 ، ph‏ حدود 8/4 می باشد . دی اکسید کربن نباید سبب کاهش PH‏ به زیر 5/4 شود .

PH‏ استخرهای پرورش ماهی بدلیل فتوسنتز و تنفس در طی روز متغیر است . از آنجا که بعد از غروب خورشید فتوسنتز متوقف می شود و نیز اینکه همه گیاهان و جانوران موجود در استخر پرورش ماهی مصرف کننده اکسیژن هستند لذا مقدار اکسیژن محلول در آب کاهش می یابد . در استخرهایی که تراکم ماهی زیاد است ممکن است مقدار co2 ‏ حاصل از تنفس افزایش یابد . این co2 ‏ با آب ترکیب شده و اسیدکربنیک بوجود می آید و در نتیجه PH‏ کم می شود‏ ( 3 )‏ .

‏اثر PH‏ روی استخر ماهیان

‏نقاط مرگ آور اسید و باز برای ماهیان در حدود PH‏ ‏4 و 11 می باشد . هر چند ، اگر آب‏ها بیشتر از 5/6 اسیدی شوند و یا قلیایت آنها بیشتر از 5/9 _ 9 شود و این برای مدتهای طولانی صورت گیرد تولید مثل و رشد متوقف خواهد شد . ( 1973 , ‏ swingle , 1961 , mount ‏ )

‏مشکلات ناشی از PH‏ دراستخرهای ماهیان غیرمعمول نیستند . در نواحی که معدن وجود دارد تراوشهای ناشی از معدن که اسیدی هستند باعث اسیدی شدن جویبارها و دریاچه ها می شود . اسیدی شدن طولانی مدت دریاچه ها و جویبارها باعث ایجاد بارانهای اسیدی خواهد شد که اثرات خطرناکی روی جمعیت ماهیان در نواحی اروپا و امریکای شمالی داشته است ( 1975 و همکاران , ‏ Beamish‏ )‏ ( 6 )‏ .

2

‏یکی از عوامل عمده و مهم تغییر PH‏ در استخرها ، وجود یا عدم وجود ترکیبات کلسیم در آب آنها می باشد . کربنات کلسیم یکی از فراوانترین مواد معدنی طبیعی است که بصورت نسبتاً خالص و یا بصورت ذراتی در سنگها و خاک وجود دارد . این ماده در آب خالص نسبتاً غیر محلول است و تنها ب‏ه‏ میزان 13 قسمت در میلیون در آب حل می شود . آبیکه از کربنات کلسیم اشباع شده است دارای PH‏ حدود 3/9 است‏ ( 3 )‏ .

‏کربناتها و بیکربناتها می توانند با اسید ها و نیز بازها واکنش نشان داده و منجر به تغییر PH‏ گردند . زی شناوران گیاهی با تثبیت PH‏ در قلیائیت 5/6 یا بیشتر توان تولید خود را بدلیل افزایش دسترسی به مواد معدنی ( مقدار فسفات محلول ) بهبود می دهند . قلیائیت به مقدار لیتر / میلی گرم 20 یا بیشتر co2‏ را به دام می اندازد و به این ترتیب مقادیر co2 ‏ موجود برای فتوسنتز را افزایش می دهد‏ ( 7 ) ‏ .

‏* تغییر در سیستم کربنات بر اساس دما و PH‏ و شوری 34.325 % ‏ . ( 7 ) .

‏درصد اجراء به صورت مولار

‏آب شور

Co3- -

Hco3 -

H2 co3

Temp . C

PH

‏2.1

‏94.0

‏3.9

‏8

‏7.5

‏6.6

‏92.2

‏1.2

‏8

‏8

‏3.2

‏93.9

‏2.9

‏24

‏7.5

‏8.4

‏90.7

‏0.9

‏24

‏8

‏آب شیرین

‏0.0

‏91.2

‏8.8

‏8

‏7.5

‏0.3

‏96.7

‏3.0

‏8

‏8

‏0.2

‏92.9

‏6.9

‏24

‏7.5

‏0.4

‏97.3

‏2.3

‏24

‏8

‏بدلیل استفاده زی شناوران گیاهی از Co2‏ در فتوسنتز ، PH‏ آب استخر افزایش می یابد . زیرا اسید کربنیک از بین می رود . هم چنین ، زی شناوران گیاهی و سایر گیاهان می توانند جهت تشکیل Co2‏ برای فتوسنتز ، بیکربناتها را جذب کنند که در نتیجه کربناتها آزاد می شود . آزاد سازی کربنات از بیکربناتها توسط اعمال حیاتی گیاهان می توانند PH‏ را شدیداً افزایش داده و نیز از طریق شکوفائی زی شناوران در طول دوره فتوسنتز ، موجب افزایش بارز PH‏ می گردد . ( ‏بی‏ش از 9 )

‏این افزایش PH‏ می تواند در آبی با قلیائیت کم ( 20 تا 50 لیتر/میلی گرم ) و یا قلیائیت متوسط به بالا ( 75 تا200 میلی / لیتر ) که سختی آن از لیتر/ میلی گرم 25 کمتر است روی دهد‏ ( 2 )‏ .

3

‏ دی اکسید کربن به طور قابل ملاحظه ای ، برای ماهیان سمیتی ندارد . بیشتر گونه ها در آبهای با غلظت لیتر / میلی گرم 60 از Co2 ‏ برای چندین روز به بقا خود ادامه می دهند . هنگامیکه غلظت اکسیژن محلول پائین است درصد قابل قبولی از دی اکسید کربن از جذب اکسیژن بوسیله ماهی جلوگیری می کند . متاسفانه ، غلظتهای دی اکسید کربن بطور نرمال به حد کافی بالاست وقتی که اکسیژن محلول کم است ( 1979 و Boyd‏ ) . هنگامیکه اکسیژن محلول پائین است فتوسنتز سریع صورت نمی گیرد . بعلت رابطه دی اکسید کربن با فتوسنتز تنفس غلظت دی اکسید کربن در طول شب افزایش و در طول روز کاهش می یابد غلظتهای بالای دی اکسید کربن در استخرها بعد از مرگ فیتوپلانکتونها و بعد از کاهش لایه بندی دما و در طول روزهای ابری رخ می دهد ‏ ( 6 ) ‏.

‏سمیت چندین آلوده کننده معمولی مانند آمونیاک و سیانید اثر روی تغییرات PH ‏ می گذارند . سمیت PH‏ هم چنین بستگی به محتوی مواد معدنی و ظرفیت باکتری آب دارد . وجود فلزاتی مانند آهن می تواند خطر کاهش PH‏ را زیاد کند بعلت اینکه نفوذ هیدرواکسید فریک روی آبشش ها ‏سبب ‏چنین حالتی می شود . ( EIFAC, 1969)

‏برای مثال ، ماهیانی که 4/8 = PH‏ را تحمل کردند در 5/6 = PH‏ در وجود آهن معادل 09/0 گرم‏ درلیتر‏ همگی مردند .

‏آلومینیم در آبهای اسیدی ‏به آبشش ماهیان آسیب می رساند و م‏وکوس را پوشش می دهد . اثرات PH‏ در رنج های مختلف آن و تاثیر آن بر روی ماهیان در جدول زیر آورده شده است :‏ ( 7 ) .

‏رنج

‏اثر بر ماهی

‏3.5-3

‏مرگ بیشتر گونه های ماهی به سرعت صورت می گیرد .

‏4.5-4

‏احتمالاً به بیشتر گونه ها آسیب می رسد ولی باعث سازگار شدن آنها نمی شود . پایداری ماهی با سن و اندازه بیشتر می شود .

‏6-5

‏آسیبها متفاوت هستند گر اینکه Co2‏ آزاد بیشتر از لیتر/میلی گرم 20 باشد یا نمکهای آهن موجود باشند . تغذیه در بعضی از گونه های دریازی کاهش و ممکن است سبب مرگ و میر شود .

‏6.5-6

‏آبهای مربوط به ماهی متفاوت هستند گر اینکه Co2‏ آزاد بیشتر از میلی گرم / لیتر 100 شود .

‏8-6.5

‏آسیبی وجود ندارد . اگر چه تغییرات درون این رنج ممکن است اثر مستقیم داشته باشد . سمیت دیگر سم ها تغییر می یابد .

‏9-8

‏تعدیه ممکن است روی ماهیان دریا اثر کند بخصوص لارو آنها . اگر چه جوانها سازگار می شوند .

‏9.5-9

‏احتمالاً آسیبها روی لارو ماهیان دریایی است .

تحقیق نیمرسانا تحقیق پل شیشه ای گراند کانیون تحقیق فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي تحقیق كاهش فقر در ايران چالش‌ها و افق