👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق در مورد سد

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق در مورد سد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏2

‏پيشگفتار

‏سده هاي خاكي وپاره سنگي نسبت به ساي‏ر‏انواع سدها انواع سدها‏(سدهاي بتني‏) در برابرزلزله بيشتر مستعد تخريب مي باشند .

‏باوجود اين ، بررسي دقيق پايداري سدهاي خاكي در برابر زلزله از پيچيده ترين ‏مسائل در حوزه ‏ساز‏هاي خاكي است علت اين پيچيدگي ‏وعدم قطعيت درنتيجه گيري در حال حاضر اين است كه مجموع‏ه ي‏ معلومات وروابط بين آنها درتحليل اين مسأله بسيار متفاوت ومتنوع است .

‏تنوع خواص بدنه سدهاي ‏خاكي ‏مخصوصا ‏رفتار ديناميكي آنها ، گوناگوني جنس وضخامت وشرايط ديگر شالوده ي آنها‏ ‏( كه هركدا‏م‏ ‏در انتقال ،تضعيف وياتقويت امواج ‏لر‏زه اي نقش اساسي ‏دارند)‏ ‏،وتفاوتهاي اصولي ويژگيهاي موثر زلزله ها مانند فاصله مر‏ك‏ز زلزله تا سد، شدن وطول امواج وميزان‏ ‏استهلاك همه عواملي هستند كه هركدام از آنها مي‏ ‏تواند در واكنش ديناميكي سد نقش مهمي را داشته باشد.

‏از اينرو بايد انتظار داشت كه در ي‏ك تحليل دقيق رياضي كه مبتني ‏ومبناي قضاوت و اطمينان ‏طراح قرار ميگيرد ويژگيهاي متنوعي‏ كاملا مشخص وشناخته شده باشد ‏و ارتباط اين ويژگيها با پايداري براساس ‏ يك تحليل رياضي استوار باشد ،

‏2

‏در غير اين صورت درجه اعتبار آن تحليل يا ميزان ‏ ابهام وتقريب آن مشخص نخواهد بود.

‏ سير پيشرفت شناخت وچگونگي تاثير زلزله بر سد خاكي ؛

‏هرچند موضوع آسيب پذيري سد‏خاكي در برابر‏زلزله‏ از زمانهاي قبل توجه مورد توجه بوده است، ولي چون اصولا تعداد اندكي از سدهاي بزرگ در اثر ‏زلزله ‏آسيب ديده اند (مثل سد شيفليد sheffield‏ در سانتاب‏ار‏بارا Sonta Bara‏ در زلزله سال 1950 ونيز ت‏خريب‏ خاكريزي به ارتفاع 5 متر در آنكوريج در زلزله سال 1964 آلاسكا از اينرو نسبت به ماهيت تاثير زلزله ب‏ر پايداري سدهاي خاكي به طورجدي ‏و‏ ‏قطعي برخورد نمي شد .با وجود اين وباتوجه به اينكه برخي از سدهاي خاكي و‏ ‏برخي ازخاكريزها در اثر وقوع زلزله ‏آسيب ديدند يا فرو ريختند از اواخر دهه ي 1950 به بعد در ايالت متحده توجه بيشتري به موضوع پايداري سدهاي خاكي در برابر زلزله معطوف گرديد وبه تدريج روش هاي بررسي اين مساله گسترش يافت.

‏بسياري ازمهندسين ‏براين عقيده اند كه سدهاي خاكي در برابر زلزله اصولا پايدارند وبه ‏عنوان مثال ، از سدهاي زيرياد مي كردند :1-سد

‏4

Crystal Springs‏ نزديك سانفرانسيسكو، ‏روي گس سان اندر ياس‏(‏ SanAndreas‏) كه در زلزله 1906 سانفرانسيسكو به اندازه ي 5/1 متر در اثر حركت ‏لغز‏شي گسل جابجايي داشته ولي تخريب نشده است.

‏2-‏ ‏سدهاي ديگري كه در كاليفرنيا ونقاط ديگر، از اوايل قرن حاضر دستخوش زلزله شده اند ولي تخريب نشده اند .

‏3-سد Hebgen‏ كه در 210 متري گسل اصلي قرار دارد در زلزله 1957 موسوم به زلزله Hebgen Lake‏ به اندازه ي 5/6 متر جابه جا شده ولي تخريب نشده كه مقطع آن در شكل (1) ديده مي شود.

‏پاسخ‏ سيد (seed‏) يكي از محققين اين رشته است به اين گروه از مهندسين به شرح زير است :

‏1-سد كريستال اسپر‏ي‏نگ در زمان زلزله به صورت يك گذرگاه خشك در ميان دودرياچه آب با تراز‏ ‏ سطح آب مساوي در طرفين قرار داشته است و معلوم نيست كه تاثير زلزله برآن چگونه بوده است.

‏2-‏ بين تكان شديد حاصل از زلزله ممكن است تفاوت زيادي وجود داشته باشد ؛ مثلا در زلزله Arvin-tehachapj‏ ي كاليفرنيا در سال 1952 ،‏ ‏تعدا‏د ‏زيادي از سدهاي اين منطقه تحت تاثير زلزله قرار گرفته اند، اما چون از گسل اصلي فاصله زيادي داشته اند ، شدت تكانهاي در آنها متناظر با

تحقیق در مورد پارسه تحقیق در مورد ساختمان سازي 50 ص تحقیق در مورد در مورد آجر تحقیق در مورد بتن خودمتراکم