👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد CCHF تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد CCHF تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 37 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ( CCHF )

محبوبه رخساری

سوپروایزر کنترل عفونت

بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

1391

مقدمه

هرچند سابقه تاريخ ی وجود موارد مشكوك تب هموراژيك كنگو - كريمه در ايران به صدها سال قبل وگزارش موارد محتمل به حدود سه ده ه قبل ب ر مي گردد ولي با توجه به اينكه وجود موارد قطع ی بيمار ی درسال ها ی اخير به اثبات رسيده است لذا جزو بيمار ی ها ی نوپديد كشور ايران به حساب م ی آ يد .

تب هموراژيك كنگو – كريمه ( CCHF ) يكي از تب هاي خونريزي دهنده ويروسي است كه توسط ويروس هاي گروه نايرو ( Nairovirus group) ايجاد مي شود . هرچند بيماري در ا صل مربوط به حيوانا ت مي شود، ولي موارد تك گي ر وهمه گي ر ي هاي انساني اين بيماري نيز گاهي حادث مي گردد . سال ١٩٩٨ شاهد ٢همه گيري ناگهاني اين بيماري بود كه اولي در پاكستان ٤ نفر مبتلا شدند و2 نفر جان باختند وديگري درافغانستان كه ١٩نفر مبتلا شدند و12 نفرفوت كردند . همچنين درسال 2001، موارد يا طغيان هائي ازآن در كشورهاي كوزوو، آلباني، ايران، پاكستان و آفريقاي جنوبي به وق وع پيوست است . بيماري ، ا وّل بار دركريمه در سا ل 1944 ش ر ح داده شد و به همين دليل تب هموراژيك كريمه نام گرفت .

در سال 1969 معلوم شد كه عامل ايجادكننده تب كريمه مشابه همان بيما ری است كه در سال ١٩٥٦دركنگومشاهده شد وبه همين دليل تركيبي از نام اين دومحل منجربه اسم فعلي اين بيماري ويروسي شد . تب خونريزي دهنده د ر انسان به صورت يك بيمار ی شديد با مرگ و ميربالا ظاهرمي شود. خوشبختانه بيماري انساني خيلي كم ديده مي شود ، ولي بيما ری در حيوا ن شايعتراست. انتشار جغرافيا یی ويروس مشابه كنه ناق ل آن بسيارگسترده است . درحال حاضر جزوبيماري هاي بومي بسياري از كشورهاي واقع در قاره آفريقا ، اروپا و آسيا به حساب مي آيد .كاركنان بهداشتي درمناطق بومي بايستي از وجود بيما ری آگاه بوده و اقدامات كنترلي صحيحي عليه عفونت برا ی محافظت خود وبيمارانشا ن از خطر ابتلا ی به عفونت بيمارستاني به عمل آورند.

پاورپوینت در مورد ALU دستورالعملهای پاورپوینت در مورد ADVANCED CONTROL پاورپوینت در مورد Active Teaching آموزش فعال پاورپوینت در مورد UNIDO براساس روش SPX بررسی،مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی ومبادلات مشارکتی