👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد آئين‌نامه سيستم اتصال به زمين ارتينگ به تفکیک فصل

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد آئين‌نامه سيستم اتصال به زمين ارتينگ به تفکیک فصل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 55 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

آئين ‌ نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

آئين ‌ نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

به تفكيك فصل

آئين ‌ نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

فصل اول- تعاريف

فصل دوم- مفاهيم بنيادين سيستم اتصال به زمين

فصل سوم- سيستمهاي اتصال به زمين

فصل چهارم- انواع الكترودهاي مورد استفاده در سيستم اتصال به زمين

فصل پنجم- مقاومت ويژه خاك و محل نصب الكترودها

فصل ششم- الكترودهاي متفرقه

فصل هفتم- همبندي سيستم

فصل هشتم- انتخاب و نصب هادي زمين

فصل نهم- اندازه ‌ گيري مقاومت الكتريكي الكترود زمين

فصل دهم- اتصال به زمين تجهيزات توليد برق

فصل يازدهم- اتصال به زمين خطوط هوايي

فصل دوازدهم- اتصال به زمين روشنايي و تجهيزات الكتريكي مستقر در خيابانها

فصل سيزدهم- اتصال به زمين داربستهاي موقت و سازه ‌ هاي فلزي

فصل چهاردهم- اتصال به زمين كاروانهاي مسافرتي و توقفگاه آنها

فصل پانزدهم- اتصال به زمين بندرگاه كشتيهاي كوچك و قايقها

اين فصل به تعريف اصطلاحها و كلمه ‌ هاي بكار رفته در آئين ‌ نامه مي ‌ پردازد.

1- زمين (ارت):

رسانندگي جرم زمين را در صورتي كه پتانسيل الكتريكي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر در نظر گرفته شود، زمين (ارت) مي ‌ نامند.

2- سيستم اتصال به زمين (ارتينگ):

يك يا چند الكترود همراه با سيمهاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته باشند، سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مي ‌ نامند.

3- الكترود ارت (زمين):

رسانا يا گروهي از رساناهاي متصل به هم است كه اتصال الكتريكي به زمين را فراهم مي ‌ كنند.

4- مقاومت الكترود ارت:

مقاومت بين ترمينال اصلي زمين و كره زمين است.

5- امپدانس حلقه اتصال به زمين:

امپدانس حلقه جريان اتصالي زمين است كه شروع و پايان آن نقطه اتصالي است و با نشان داده مي ‌ شود.

- حلقه اتصالي زمين در سيستمهاي مختلف به شرح ذيل است:

الف- سيستمهاي TN

نقطه شروع (محل اتصالي)، از بدنه دستگاه به ترتيب ارت، شينه ارت، شينه نول، نقطه ترانس، سيم ‌ پيچ ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصال به بدنه.

ب- سيستمهاي TT و IT

نقطه شروع (محل اتصالي)، سيم اتصال به زمين، الكترود زمين، زمين، الكترود سيستم، شينه نول، نقطه صفر ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصالي.

6- اتصالي:

حالتي از مدار است كه جريان در مسيري غيرعادي يا بدون اينكه پيش ‌ بيني شده باشد يا در نظر گرفته شود، جاري مي ‌ شود. اين جريان امكان دارد از نقص در عايق ‌ بندي يا از بستهاي به كار رفته بر روي عايق رساناها ناشي شود.

آئين ‌ نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

فصل اول - تعاريف

7- جريان اتصال به زمين (جريان اتصال كوتاه):

اضافه جرياني است كه در نتيجه بروز اتصالي با امپدانسي قابل چشم ‌ پوشي بين هاديهايي با پتانسيلهاي مختلف در شرايط عادي كار برقرار شود.

8- جريان نشتي زمين:

جريان جاري به زمين يا رسانه ‌ هاي ديگري را كه مدار الكتريكي آنها به زمين راه دارد، جريان نشتي زمين مي ‌ نامند. در صورت استفاده از خازن در مدارها، امكان دارد جريان مذكور داراي مقداري جزء خازني هم باشد.

9- سيم اتصال به زمين (سيم ارت):

سيم حفاظتي را گويند كه ترمينال اصلي ارت تأسيسات را به الكترود ارت يا ساير قسمتهاي اتصال به زمين وصل مي ‌ كند.

10- سيم خنثي (نول):

سيمي متصل به نقطه خنثي در سيستم (صفر زمين) كه قادر است انرژي الكتريكي را انتقال دهد.

11- هادي حفاظتي ( PE ):

در بعضي از اقدامات حفاظتي براي تأمين ايمني در برابر برق گرفتگي لازم است با استفاده از هادي حفاظتي قسمتهاي زير به همديگر وصل شوند:

- بدنه ‌ هاي هادي؛

- قسمتهاي هادي بيگانه؛

- ترمينال اصلي زمين؛

- الكترود زمين؛

- نقطه صفر ترانس (نقطه خنثي)؛

12- سيم غلافدار فلزي به منظور زمين كردن:

يك نوع سيستم سيم ‌ كشي است كه در آن سرتاسر طول يك يا چند سيم عايق را توسط نوار يا غلاف فلزي پوشانده شده و مانند هادي PEN عمل مي ‌ كند.

13- سيم مشترك ارت- نول ( PEN ):

سيمي را كه به طور مشترك، هم كار سيم اتصال به زمين و هم كار سيم نول را انجام دهد، سيم PEN مي ‌ نامند.

آئين ‌ نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

فصل اول - تعاريف

پاورپوینت در مورد Nonlinear Finite Element Procedures II II روش عناصر محدود غیرخطی پاورپوینت در مورد EDC گزارش عملکرد 1395 1392 پاورپوینت در مورد Respiratory System Modeling مدلسازی سیستم تنفسی پاورپوینت در مورد Overview of PC Operating System بررسی سیستم عامل کمپیوتر