👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد بهداشت بین الملل

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد بهداشت بین الملل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 45 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

بهداشت بین الملل

دکتر حسن عبداله زاده

MD / MPH

مدیر گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکدة پزشکی سبزوار

E.mail : dr1_abdollahzade@yahoo.com

هدف کلی: فراگیران در پایان این دورة آموزشی ، با مفاهيم ارتقاء سلامت ، ساختار ، عملكرد و مدیریت نظام عرضة خدمات سلامت در ایران و جهان آشنايي پیدا کنند .

اهداف رفتاری (اختصاصی):

فراگير ، تاریخچه ای از مشارکت بین المللی برای سلامت را با ذکر مثال توضیح دهد.

فراگير ، اهداف هشت گانة توسعة هزاره تا سال 2015را تشریح کند .

منبع درس:

درسنامة طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي – پارك 2002 – جلد دوم – فصل هفتم – صفحة 312-295 ترجمة دكتر خسرو وفائي شير پاك – جزوة استاد

هیچ چیزی در کرة زمین به اندازة بیماری بین المللی نیست. « پل راسل »

بروز بیماریهایی مانند طاعون و و با با گسترش جهانی

منشأ بهداشت بین الملل

معرفی روندی به نام « قرنطینه »

شکست قرنطینه بیماری به علت نداشتن دانش لازم در مورد بروز بیماری و نحوة شیوع آن و محدود شدن تجارت و مسافرت

توافق و همیاری بین المللی بر سر قرنطینه

آغاز تشکیل کنفرانس ها و سازمانهای

بین المللی در مورد بهداشت

بیماری حد و مرز جغرافیایی و سیاسی ندارد و در هر نقطه از جهان که باشد خطر ثابتی برای نقاط دیگر هم محسوب می گردد.

برای پیشگیری از انتقال بیماری بین کشور ها نیاز به سازماندهی و برنامه ریزی و هماهنگی بین کشورها وجود دارد که این فلسفه وجودی بسیاری از کنفرانسها و سازمانهای بین المللی در حوزه سلامت می باشد.

حفظ و ارتقای سلامت هر کشور متاثر از شرايط ، سیاست ها و برنامه هاي ديگر کشورها و سازمان هاي بين المللي است.

سياستگذاري و برنامه ریزی نظام سلامت هر کشور بايد با آگاهي از اين موارد صورت گيرد.

این مسایل موجب ایجاد عهدنامه هاي بين المللي و تعهدنامه ها و توافقات متعدد ميان کشورها شده است که مستقیما بر نظام سلامت کشور تاثير گذار است.

هدف قوانین بهداشت بین المللی « تضمین امنیت حداکثر ، علیه شیوع جهانی بیماری ها و حداقل دخالت در تجارت جهانی » است .

پاورپوینت در مورد برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار پاورپوینت در مورد برگزاری دومین نشست تخصصی مدیران و کارشناسان معاونت پاورپوینت در مورد برنامه ریزی پاورپوینت در مورد برنامه‌ريزي نيروي انساني