👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد روان شناسی عمومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد روان شناسی عمومی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 340 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

هوالمحبوب روان شناسی عمومی

مترجم : دكتر براهنی و همكاران

تهيه كننده : حسن بابانژاد قصاب

مدرس دانشگاه فرهنگيان شهيد رجايی بابل

مؤلف : اتكينسون و همكاران

بخش اول- روانشناسی كوششی علمی و انسانی

فصل اول: ماهيت روانشناسی ( دكتر براهنی )

( Psychology ) تعريف روانشناسی

روانشناسی را می توان چنين تعريف كرد : بررسی علمی رفتار و فرايندهای ذهنی . اين تعريف موضوعهای بسيار متنوعی را دربرمی گيرد ، چنانكه از چند مثال و نمونه های زير برمی آيد:

* آسيب مغزی و بازشناسی چهره ها * نسبت دادن ويژگی ها به افراد

* يادزدودگی كودكی * چاقی

* اثر برنامه های پرخشونت رسانه ها بر پرخاشگری كودكان

خاستگاههای تاريخی روانشناسی

خاستگاههای تاريخی روانشناسی رامی توان تا فلاسفه بزرگ يونان باستان پی گرفت . مشهورترين آنان سقراط ، ا فلاطون و ارسطو بودند . سؤالات بنيادين آنان در باب زندگی عبارت بود از : هشياری چيست ؟ آدميان ذاتاً منطقی هستند يا غير منطقی ؟ آيا چيزی به نام انتخاب آزاد وجود دارد ؟ اين پرسشها با ماهيت ذهن و فرايندهای ذهنی و روانی سروكار دارند كه از عناصر اصلی رويكرد شناختی در روانشناسی محسوب می شوند .

بقراط ( پدر پزشكی ) علاقه وافری به فيزيولوژی داشت و مشاهدات مهمی در زمينه كنترل مغز بر اندامهای بدن انجام داد . آن مشاهدات زمينه ساز رويكرد زيست شناختی در روانشناسی است .

فطری نگری در برابر تجربه گرايی آيا تواناييهای آدميان فطری (طبيعت) است يا از طريق تجربه (تربيت) كسب می شود ؟

ديدگاه فطری نگری معتقد است كه آدميان با گنجينه ای از دانش و توان فهم واقعيت زاده می شوند. يعنی دانش و فهم آدمی از طريق استدلال و درون نگری دقيق دست يافتنی است. در قرن هفدهم دكارت برخی انديشه ها ( خدا، خويشتن، اصول بديهی هندسه، كمال و بی نهايت ) را فطری به شمار می آورد. دكارت بدن آدمی را ماشينی می دانست كه مثل هر ماشين ديگری قابل بررسی است. اين ديدگاه سرآغاز رويكردهای پردازش اطلاعات در باره ذهن آدمی است.

ديدگاه تجربه گرايی برآن است كه دانش از طريق تجربه ها و تعاملهای آدمی با جهان كسب می شود . درقرن هفدهم جان لاك معتقد بود كه ” ذهن آدمی در بدو تولد همچون لوح نانوشته ای است كه تجربه های جريان رشد او، دانش و فهم را روی آن ثبت می كنند ” . اين ديدگاه سرآاغاز روانشناسی تداعی گرا بود. ذهن از انديشه هايی انباشته می شود كه از طريق حواس به آن راه می يابند وطبق اصولی از قبيل مشابهت و تضاد به هم پيوند می خورند .

پاورپوینت در مورد دومین کارگاه ، کارگاه مطالعه کاربردی (با رویکرد پژوهشی پاورپوینت در مورد روايي آزمون پاورپوینت در مورد روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایرا ن پاورپوینت در مورد رشد و تکامل