👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد گزارش عملکرد معاونت مبتنی بر سند راهبردی در سال 93

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد گزارش عملکرد معاونت مبتنی بر سند راهبردی در سال 93

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 35 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

Picture caption

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارا یی

معاونت امور حقوقی و مجلس

گزارش عملکرد معاونت مبتنی بر سند راهبردی در سال 93

بسمه تعالی

اردیبهشت ماه سال 1394

اهداف و وظایف معاونت امور حقوقي و مجلس

هدف:

تنظيم خط مشي و اداره امور حقوقي، قضايي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي

وظايف:

ـ سياست گذاري و تعيين خط مشي درخصوص بررسي‌ها و اظهار نظرات حقوقي مربوط به پيش نويس لوايح و طرح‌هاي قانوني، تصويب‌‌نامه‌ها، آئين نامه‌ها اساسنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته تهيه مي شود، حسب مورد با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

ـ كنترل و نظارت به منظور پاسخگويي به استعلامات بعمل آمده از سوي معاونتها و سازمانهاي وابسته به وزارت متبوع.

ـ انجام هماهنگي‌هاي لازم در راستاي برقراري ارتباط و تعامل مؤثر با مجلس شوراي اسلامي جهت آگاهي از نقطه نظرات موافق و مخالف نمايندگان مجلس و ساير مراجع در مورد طرحها و لوايح مربوط به وزارتخانه.

ـ سياست گذاري و تعيين خط مشي در تهيه پاسخ و يا اداي توضيحات لازم به تذكرات، سئوالات و نامه‌هاي نمايندگان و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي.

ـ تحقيق، طرح، تعقيب و دفاع از دعاوي‌له و عليه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مراجع داوري داخلي و بين‌المللي.

2

واحد حقوقي

ـ بررسي پيش نويس لوايح قانوني، تصويب‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و قراردادهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته تهيه مي‌شود و اعلام نظر در مورد آنها از نظر انطباق با موازين حقوقي حسب ارجاع.

ـ بررسي، مطالعه و اظهارنظر در خصوص جنبه‌هاي حقوقي لوايح، طرحهاي قانوني، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها كه از طرف دفتر هيأت دولت يا ساير قوا و وزارتخانه‌ها و يا سازمانهاي دولتي جهت اظهارنظر به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي‌شود.

ـ تهيه پيش نويس قراردادهاي نمونه، تنظيم و يا تأييد قراردادهاي مورد نياز ادارات و واحدهاي تابعه و پاسخگويي به استعلام‌هاي مربوطه.

ـ انجام كليه امور حقوقي از قبيل اخذ و رسيدگي و انجام اقدامات لازم درخصوص اسناد لازم‌الاجرا، وصول مطالبات، صدور اجرائيه و... كه مربوط به مناقصه‌ها، مزايده‌ها و قراردادهاي دستگاه مي‌باشد، با هماهنگي معاونت امور حقوقي و مجلس و همچنين همكاري در اجراي برنامه نظارت بر امور حقوقي مناقصه‌ها، شوراها و قراردادهاي وزارت متبوع.

ـ بررسي، مطالعه و اظهارنظر حقوقي در مورد قراردادها و موافقت‌نامه‌هايي كه بين وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي دولت ايران و مؤسسات خارجي منعقد مي‌گردد و در آنها تسليم نظر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش‌بيني مي‌گردد.

ـ بررسي و پيگيري درخصوص ايرادات مطروحه و مرتبط نسبت به مصوبات دولت.

 ـ پيگيري مستندسازي اموال غيرمنقول وزارتخانه و رفع ابهامات و مشكلات حقوقي آنها و شركت در جلسات مربوطه.

ـ مطالعه و بررسي در مورد قوانين و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته و ارائه پيشنهادهاي لازم براي تنقيح و اصلاح آنها.

ـ بررسي و مطالعه پيرامون موضوعات و مسائل حقوقي و قضايي و اقدام قضايي لازم حسب مورد همچنين اقامه دعوي و تنظيم دادخواست اعم از حقوقي، كيفري، استخدامي و ثبتي در مواجع قضايي و تعقيب و پيگيري نسبت به دعاوي مطروحه تا حصول نتيجه نهايي.

اهداف و وظایف معاونت امور حقوقي و مجلس

3

ـ بررسي دادخواست‌ها و شكوائيه‌هاي واصله از مراجع ذيربط و جمع‌آوري ادله و مدارك جهت پاسخگوئي به آنها از واحدهاي ذيصلاح، تنظيم و تبادل لوايح و شركت در جلسات مراجع قضايي و اداري مربوط در ارتباط با دعاوي عليه وزارت متبوع.

ـ انجام امور ثبتي وزارت متبوع و امور مربوط به دفاتر اسناد رسمي.

ـ شركت در كميسيونهاي مختلف به عنوان نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت اظهارنظرهاي حقوقي.

ـ تشكيل كميسيونهاي مشورتي و جلسات لازم به منظور تبادل نظر در امور حقوقي و مشكلات ناشي از اجراي قوانين كه به دفتر حقوقي ارجاع مي‌شود.

ـ مطالعه و بررسي براي طبقه‌بندي قوانين، تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و تصميمات قانوني جهت تدوين فرهنگ قوانين و مقررات.

ـ رسيدگي، تحقيق و پيگيري موارد مطروحه در گزارشها و نامه‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع بازرسي در ارتباط با وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته و واحدهاي تابعه.

ـ تحقيق، طرح، تعقيب و دفاع از دعاوي‌له و عليه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مراجع داوري بين‌المللي.

ـ اظهارنظر درخصوص انتخاب وكلاي دادگستري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و نظارت بر انعقاد قرارداد وكالت با وكلاي مذكور در مركز و شهرستانها و مراقبت در كار آنها.

ـ تهيه و تنظيم نيازهاي آموزشي تخصصي حقوقي براي كادر نمايندگان قضائي و كارشناسان حقوقي زير مجموعه به منظور انجام برنامه‌ريزيهاي آموزشي لازم توسط مركز نوسازي و تحول اداري.

ـ قيام و اقدام به وصول مطالبات وزارت متبوع از طريق مراجع اداري و قضائي و پاسخ به اينگونه شكايات در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع صالحه.

اهداف و وظایف معاونت امور حقوقي و مجلس

4

پاورپوینت در مورد گزارش نویسی پاورپوینت در مورد گزارش سرمايه گذاري جهاني 2008شرکتهای فراملی و چالشهای زیرساختی پاورپوینت در مورد گزارش به دولت و وضعیت کلی ما در کشور و منطقه پاورپوینت در مورد گارگاه آموزشي ارزشیابی کیفی توصیفی