👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد:تحقیق

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد:تحقیق

تحقیق:

تحقيق: به معناي درست گردانيدن، پيدا کردن، يافتن يا جستجوي حقيقت

تحقيق به روش علمي: مجموعه مقررات و قواعدي که چگونگي جستجو براي يافتن حقايق مربوط به يک موضوع را نشان مي دهد.

تحقيق: عملي منظم است که در نتيجه آن پاسخ هائي براي سوالات مندرج در موضوع تحقيق بدست خواهد آمد .

سابقه تحقيق

همراهي تحقيق با آدمی در طول تاريخ

شيوه ها و روش های مختلف انجام آن

ضرورت تحقيق از ديدگاه فردی و ديدگاه اجتماعی

ضرورت انجام تحقيق از ديدگاه علمی

تحقيق را  مايه حيات علم دانسته اند و بدون انجام تحقيق علم همچون آبی که در جائی مانده باشد دچار گنديدگی و به لجنزار تبديل خواهد شد.

اهمیت تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش نیروی محرک توسعه پایدار در تمامی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... است.

پژوهش، محقق و پژوهشگر را بر آن می دارد تا به جستجوی حقیقت بپردازد و از تعصب و مطلق گرایی بپرهیزد.

تحقیق و پژوهش، عنصر نجات دهنده انسان و عامل بلوغ و دست یافتن وی به زندگی آرمانی است.

پژوهشگری زاییده فطرت پرسشگر انسان و در ذات او نهادینه است.

اهمیت تحقیق و پژوهش

تصمیم گیری و عمل بر مبنای پژوهش از اتلاف منابع و امکانات جلوگیری کرده و با افزایش دقت و سرعت باعث بهبود بهره وری در حوزه های مختلف کاری می شود.

پژوهش مولد علم است و باعث رشد شتابان علم می شود.

همانطور که فردوسی می سراید: توانا بود هر که دانا بود، اساس قدرت علم و دانایی است و نظریه پردازان امروز دنیا نیز معتقدند: قدرت = دانایی .

تقویت روحیه کار گروهی و استفاده از مشاوران

پاورپوینت در مورد:سخت افزار کامپیوتر دانلود رایگان کتاب جنگل واژگون با فرمت pdf دانلود رایگان کتاب صحبت شیطان با فرمت pdf دانلود رایگان کتاب تلخ کام با فرمت pdf