👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت درباره:انقلاب اسلامی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت درباره:انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران

مفهوم انقلاب

واژه(( ((Revolution از اصطلاحات علم اختر شناسی بوده که به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیاره گان به جای اول به کار می رفته است اما امروزه در مورد مسائل گوناگونی مانند انقلاب صنعتی،اجتماعی، فکری و... به کار می رود منظور از انقلاب در این کتاب انقلابهای اجتماعی وبزرگ است

عناصر انقلاب

1.شرکت توده ها (مردمی بودن)

2.وجود عنصر خشونت

3.تغییر ساختارهای اجتماعی –سیاسی جامعه

تفاوت انقلاب با دیگر پدیده ها1.رفرم

رفرم به تغییرات تدریجی وجزئی که از سوی حاکمان به صورت قانونی ومسالمت آمیزانجام پذیرد گفته میشود.رفرم بر خلاف انقلاب از سوی رژِیم سیاسی حاکم تحقق می پذیرد واموری مانند بسیج توده ای،تغییر رژِیم سیاسی وخشونت در آن راه ندارد .

بررسی تطبیقی با غسازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصی فهای بهشتی اصول_معماری_پایدار_و_ساختمانهای_مدرن پاورپوینت در مورد:تحقیق پاورپوینت در مورد:خودرو