👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی دودکش

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی دودکش

1- اگر طول دودکش ده برابر قطر دودکش باشد محل نمونه برداری در دو برابر قطر دودکش از بالا و هشت برابر طول دودکش از پایین انتخاب می شود(در دودكش هاي چهارگوش قطرمعادل برابر است با De = 2LW / L+W ).

2- اگر طول دودکش از ده برابر قطر دودکش بزرگتر بود محل نمونه برداری بايد حدفاصل دو برابر قطر دودکش از بالا و هشت برابر قطر دودکش از پایین باشد.

3- یک سوم طول دودکش از بالا

4- دو برابر قطر دودکش از بالا و پنج برابر قطر دودکش از پایین

5- در دودکش هاي كه داراي اسکرابراند محل نمونه برداري بايد به اندازه حداقل 1.5d بالاتر از انتهاي اسکرابر باشد.

6- در صورتيکه ارتفاع بالاي اسکرابر بيش از 10d باشد محل نمونه برداري در حد فاصل 8d از پايين و 2d از بالا

7-در دودکش هاي افقي، محل نمونه برداري در فاصله همان 8d از ورودي و 2d از خروجي بوده و در قسمت بالاي دودکش انتخاب شود.

پاورپوینت شناسایی و تعیین ساختار نانو ذرات پاورپوینت ذرات بنیادی پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان پاورپوینت در مورد:پدافند غیرعامل