👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت HAZOP چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت HAZOP چیست؟

تروز كلترز در سال 1997 در مقالهاي با عنوان گذشته و آينده HAZOP ،‌به بررسي تاريخچه HAZOP در گذشته پرداخته و همچنين روند توسعه HAZOP را نيز توضيح داده است . در اين مقاله امده است در سال 1963 بخش مواد شيميايي آلي سنگين (HOC) در ICI انگلستان (كلترز در آنجا شاغل بوده است ) طرح توليد فنول و استون را پياده ساختند .

در طراحي اين تاسيسات توجه بيشتر بر كاهش هزينه ها در اجراي پروژه متمركز شده بود ، در نتيجه سيستم با قطعات غير اصلي طراحي گرديده و وقتي راه اندازي مي شود تيم توليد متوجه نامناسب بودن طراحي مي گردد .لذا مدير توليد تصميم مي گيرد تا تجزيه و تحليل ايمني در فرايند فنول را اجرا نمايد .

به منظور اجراي تجزيه و تحليل ايمني يك گروه 3 نفره متشكل از دو عضو تيم طراحي و راه اندازي سيستم مذكور و همچنين متخصص ايمني تشكيل مي شود . اين تيم در طول 4 ماه ، 3 جلسه تشكيل داده و از طريق سوال و جواب و چك ليست ،‌دياگرام هاي خطوط واحد فنول و حفاظ ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و در نهايت مشكلات عملياتي و خطرات بالقوه زيادي را شناسايي نمودند .

پس از آن بر روي روش مذكور اصلاحاتي توسط تيم صورت گرفت و HAZOP معرفي گشت . در اصل اين تكتنيك براي يافتن راه چاره طراحي شده بود ولي با انجام اصلاحات بر روي آن ، به روشي جهت شناسايي انحراف تبديل شد . در HAZOP فوق الذكر مشكلات عملياتي بيشتر از موارد ايمني مورد توجه قرار گرفته بطوري كه قسمت OP (عملياتي ) مهمتر از قسمت HAZ (خطرات)مي باشد .

اولين انتشار HAZOP در منابع علمي توسط مقاله آقاي هربرت در سال 1973 در سمپوزيوم جلوگيري از خسارات ارائه شد. اين مقاله علاقه و انگيزه را نسبت به HAZOP تحريك كردو HAZOP را در بسياري از شركت ها به تدريج جهت طراحي و عمليات گسترش داد بدنبال آن مطالعات مختلفي در اين راستا انجام پذيرفت.

پاورپوینت طرح مديريت اضطراري پاورپوینت معرفی و روش های تولید نانو کامپوزیت های پلیمری پاورپوینت كيفيت آب در صنعت پاورپوینت میکروفیلتراسیون