👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت روشهای استریلیزاسیون

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت روشهای استریلیزاسیون

عبارتست از كاربرد روشهاي فيزيكي و يا شيميايي براي تخريب و در هم ريختن ساختار كليه ارگانيسم ها از جمله ميكروبهاي بسيار مقاوم داراي اندوسپتور

روشهاي استريليزاسيون

الف – فيزيكي

ب – شيميايي

سطح اطمينان از استريليزاسيونSterility Assurance Level (SAL) : بعد از يك سيكل كامل استريليزاسيون بايد احتمال زنده ماندن باكتري كمتر از يك در ميليون باشد.

روشهاي فيزيكي :

حرارت خشك

حرارت مرطوب

اشعه

اشعه يونيزان

اشعه ماوراء بنفش داراي طول موج 260 نانومتر

روشهاي شيميايي

گاز اتيلن اكسايد

انتخاب روش استريليزاسيون:

سازگاري روش با وسايل

سازگاري روش با نوع بسته بندي

پاورپوینت تاسيسات بازيافت مواد پاورپوینت HAZOP چیست؟ پاورپوینت آلاينده هاي موادغذائي پاورپوینت طرح مديريت اضطراري