👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

روش تدریس صحیح معلم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

روش تدریس صحیح معلم

روش هایی نوین برای مدرسان که تحولی شگرف در مبحث تدریس را مورد بحث قراردادیم و بهترین انهارا برایتان قراهم اوردیم

دستورالعمل مدیریت امنیت اطلاعات شخصیت های ناثیر گزار بر انقلاب اسلامی ایران خلاصه کتاب بیشعوری پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور ریاضی 97