👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

آنتروکولیت نکروزان(NEC)

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

آنتروکولیت نکروزان(NEC)

فرمت فایل: پاورپوینت{فایل ویرایشی} تعداداسلاید:12اسلاید

چکیده ای از متن:

بیماری التهابی حاد روده.

Necrotizing Enterocolitis

در نوزادان زودرس شایعتر است.

عوامل مؤثردرایجاد NEC:

1- ایسکمی روده.

2- تجمع باکتریهای بیماریزا.

3- وجود مواد زائد حاصل از شیرخشک درمجرای روده.

پاتوفیزیولوژی

علت اصلی ناشناخته است.

در شیرخوار با مشکلات عروقی دستگاه گوارش رخ می دهد.

زودرسی مهمترین عامل خطر در ایجادNEC است.

اعتقاد براینستکه ایسکمی روده با اتیولوژی ناشناخته ، نارسی سیستم دفاعی دستگاه گوارش میزبان، تکثیر باکتریها ومواد غذایی نقش چند عاملی درایجاد NEC دارند.

تظاهرات بالینی

شایعترین علائم NEC :

نفخ شکم ، احتباس غذا درمعده ، خون در مدفوع.

علائم غیراختصاصی:

لتارژی، تغذیه خفیف، کاهش فشارخون، آپنه، استفراغ با رگه های صفرا، کاهش بازده ادراری، هیپوترمی.

علائم بین روزهای 10-4 شروع تغذیه ایجاد می شود اما بروز علائم 4 ساعت الی دیرتر از 30 روزگی مشخص می شود.

در نوزاد ترم طی 10 روز اول رخ می دهد.

دانلود پاورپوینت زمینه ها و هدف های اصلاحات آمریکایی در ایران درس 16 تاریخ پایه یازدهم دانلود پاورپوینت ربع قرن سیطره آمریکا بر ایران درس 15 تاریخ پایه یازدهم دانلود پاورپوینت اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن درس 11 تاریخ پایه یازدهم دانلود پاورپوینت رضاخان، تثبیت قدرت درس 8 تاریخ پایه یازدهم