👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد کينز در مقابل مدل قديم کلاسيک اقتصادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد کينز در مقابل مدل قديم کلاسيک اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 42 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

فصل دوم

براي درک بهتر مجادلات موجود در اقتصاد کلان، لازم است به منشاء آنها بپردازيم که به مجادله کينز در مقابل کلاسيکها برمي گردد که از دهه 1930 شروع شده و به شکل هاي گوناگوني تا کنون ادامه يافته است. در حال حاضر نمايندگان دو مکتب فکري اصلي عبارتند از نظريه پردازان ادوار تجاري (حقيقي) تعادلي کلاسيک جديد و مکتب کينزهاي جديد. اولي بر اساس سنت اقتصاددانان کلاسيک عمل مي کند و بر توانايي بهينه سازي کارگزاران اقتصادي تاکيد دارد که در چارچوب نيروهاي بازار آزاد عمل مي کنند. دومي معتقد است که فهم نوسانات اقتصادي نه فقط نيازمند مطالعه دقيق پيچيدگيهاي تعادل عمومي است بلکه همچنين نيازمند قبول احتمال شکست بازار در مقياس بزرگ است. (Mankiw,1999)

کينز در مقابل مدل قديم کلاسيک

براي فهم وضعيت فکري من، بايد بداني بر اين باورم کتابي که در زمينه نظريه اقتصادي مي نويسم که انقلابي در نحوه تفکر دنيا در مورد مسائل اقتصادي در ده سال آينده به وجود خواهد آمد(نامه کينز به برناردشاو، 1935 )

قبل از پرداختن به بررسي مباحث اصلي تفکر اقتصاد کلان کلاسيک، بايد توجه داشته باشيم که قبل از انتشار کتاب نظريه عمومي، يک نظريه متحدالشکل و رسمي در مورد اشتغال در سطح کلان وجود نداشت و اختلافات اصلي در بين اقتصاددانان در مورد ماهيت و منشاء ادواري تجاري بود (Haberler,1963) .ساختار اقتصاد کلان کلاسيک عمدتا بعد از 1936 خود را نشان داد که تا حدود زيادي در واکنش به نظريه خود کينز بود.

اقتصاد کلان کلاسيک

آنچه که در اينجا بدان اشاره مي شود، تعبيري از مدل کلاسيکها است که بدنبال تبيين عوامل تعيين کننده سطح توليد حقيقي (Y) ، دستمزد حقيقي ، دستمزد اسمي (W) ، سطح قيمت (P) و نرخ بهره حقيقي (r) مي باشد. در اين مدل فرض مي شود که :

اقتصاددانان کلاسيک بخوبي آگاه بودند که اقتصاد بازار مي تواند از سطح تعادلي توليد و اشتغال خود منحرف شود. هر چند آنها معتقدند که چنين اختلالهايي، گذرا بوده و عمر خيلي کوتاه دارند. نظر جمعي آنها اين بود که مکانيسم بازار بطور سريع و کارا عمل مي کند تا تعادل اشتغال کامل را مجدد برقرار نمايد. اگر تحليل اقتصاد کلان کلاسيک صحيح باشد در اين صورت دخالت دولت (يعني اجراي سياست هاي تثبيت) نه ضروري و نه مطلوب خواهد بود.

نتيجه اين شد که نويسندگان کلاسيک توجه اندکي به عواملي کرده اند که تقاضاي کل را تعيين مي کند يا به سياست هايي که مي تواند براي تثبيت تقاضاي کل جهت حصول اشتغال کامل مورد استفاده قرار گيرد. براي اقتصاددان کلاسيک، اشتغال کامل يک وضعيت طبيعي است.

پاورپوینت در مورد کزاز پاورپوینت در مورد چیست؟ APA پاورپوینت در مورد کارگاه آشنایی با افزودنی های مواد غذایی پاورپوینت در مورد نوسازی و دگرگونی سیاسی