👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

فیزیولوژی 1 – ب

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

فیزیولوژی 1 – ب

فرمت فایل:پاورپوینت{فایل ویرایشی}تعداد اسلاید:73اسلاید

چکیده ای از متن:

منحنی الکتروکاردیوگرام

اشتقاقهای قلبی و نحوه اتصالات الکترودها را توضیح دهید.

2- منحنی الکتروکاردیوگرام طبیعی را رسم نموده ، فواصل زمانی و قسمت‌های مختلف آن‌را نامگذاری کنید.

3- چگونگی ایجاد امواج P ، QRS و T الکتروکاردیوگرام را شرح دهید.

4- مثلث و قانون آینتهون را توضیح دهید.

5- مجموعه وکتورهای شش اشتقاق اندام‌ها را رسم کنید.

6- رابطه امواج ، فواصل و سگمانهای مختلف الکتروکاردیوگرام را با وقایع الکتریکی قلب مشخص نمایید.

7- علت تفاوت در اشکال امواج الکتروکاردیوگرام در اشتقاقهای مختلف را شرح دهید.

کانالهای یونی قلب

انال هاي سديمي سريع

كانال هاي پتاسيمي

كانال هاي سديمي – كلسيمي آهسته

دانلود پاورپوینت الفبای زیست فناوری فصل هفتم علوم پایه هشتم دانلود پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل ششم علوم پایه هشتم دانلود پاورپوینت حس و حرکت فصل پنجم علوم پایه هشتم دانلود پاورپوینت تنظیم عصبی فصل چهارم علوم پایه هشتم