👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد:علائم بيماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد:علائم بيماری

علائم بيماری

1- اولین شکایت بیمار احساس پری وغرغرشکم است وسپس اسهال آبکی شبیه آب برنج - بی بو بادفعات اجابت مزاج غیر قابل شمارش (خیلی زیاد )

2- نبودن دل درد ودل پیچه

3- استفراغ بدون حالت تهوع قبلی

4- گرفتگی عضلات پشت ساق پا

5- عطش فراوان

6- فقدان تب

7- فقدان خون در مدفوع

حوه سرايت بيماری وبا چگونه است؟

آب آلوده به مدفوع

آشامیدنیها ومواد غذایی آلوده –سبزی ومیوه هایی که با آب آلوده شسته شده اندو آلودگی غذاهاهای پخته شده بع از تهیه.

تماس مستقیم دست با ترشحات اسهال بیمار وبایی.

پاورپوینت در مورد نکات مهم در مورد شاخصهای سلامت پاورپوینت در مورد ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک پاورپوینت در مورد مشخصه های بارز دستورالعمل نحوه تفکیک ارزشیابی از حوزه آموزش پاورپوینت در مورد كم تحركي معضل عمومي جامعه جهاني