👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نمونه سوال مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نمونه سوال مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

فرمت فایل:ورد{فایل ویرایشی} تعداد صفحات:6صفحه

بخشی از متن :

1 – Lap Tap جزء کدام دسته از کامپیوترها محسوب می شود؟

الف) Super Computer ب)Main Frame

ج) Micro Computer د) Mini Computer

2-هدف از پردازش داده ها دريافت …………. وتبديل آنها به ……. است؟

الف) اطلاعات مفيد، داده ب) اطلاعات ، دستورالعملها ج) داده ها ، اطلاعات مفيد د) داده ها ، واحد خروجي

3- Ram يك حافظه ………. است؟

الف) جانبي ب) دائمي ج) موقت د) تنها ماندني

4-پردازش اطلاعات در كدام يك از واحدهاي زير در كامپيوتر صورت مي گيرد؟

الف) ALU ب) واحدكنترل(CU) ج) RAM د) ROM

5-ظرفيت كدام حافظه از بقيه حافظه ها بيشتر است ؟

الف)Ram ب)Hard ج)Floppy د)Cd

6-كارتي كه براي اتصال به مانیتور بكار ميرود؟

الف)شبكه ب)مودم ج)صدا د)گرافيك

7-كدام حافظه زير جزء حافظه هاي مغناطيسي نيست؟

الف)Hard Disk ب) Floppy Disk ج) Cd Rom د) نوار مغناطيسي

8ـ هر نقطه روي صفحه را يك …. مي‌نامند ؟

الف) نوع فسفر ب) پرتو الكتروني ج) مولكول د) پيكسل

9-براي تايپ علائم بالايي در صفحه كليد از كدام كليد استفاده مي شود؟

الف) Shift ب)Ctrl ج)Alt د)Space

10-كدام يك از دستگاه هاي زير جهت انتقال تصاوير به كامپيوتر به كار مي رود؟

الف)اسكنر ب)پلاتر ج)صفحه كليد د)ماوس

نمونه سوال ورد جهانی1 الگوی تهیه مقالات به انگلیسی و فارسی درس‌نامه اصول ارتباطات و مخاطب شناسی راهنماي نگارش پايان نامه های کارشناسی ارشد