👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس روزانه علوم چهارم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس روزانه علوم چهارم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

1

‏مشخصات‏ ‏كلي‏ :

‏عنوان‏ ‏درس‏ : ‏آهنربا‏ ‏روش‏ ‏تدريس‏ :‏ ‏پژوهش‏ ‏آموزي‏ ‏كلاس‏ : ‏چهارم‏ ‏ابتدايي‏

‏هدف‏ ‏كلي‏ :

‏ ‏نامگذاري‏ ‏سرهاي‏ ‏آهنربا‏ - ‏خاصيت‏ ‏آهنربا‏ - ‏تاثير‏ ‏قطب‏ ‏ها‏ ‏آهنربا

‏دانستنيها‏ ‏و‏ ‏مهارتها‏ :

‏ ‏گفتگو‏ ‏درباره‏ ‏تصوير‏ ‏عنواني‏ - ‏همكاري‏ ‏جهت‏ ‏تهيه‏ ‏وسايل‏ ‏مورد‏ ‏نياز‏ - ‏با‏ ‏انجام‏ ‏آزمايشي‏ ‏پي‏ ‏به‏ ‏خاصيت‏ ‏آهنربا‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏سر‏ ‏آهنربا‏ ‏ببرند‏ - ‏با‏ ‏آزمايشي‏ ‏تاثير‏ ‏قطب‏ ‏هاي‏ ‏آهنربا‏ ‏بر‏ ‏همديگر‏ ‏را‏ ‏بدانند‏ - ‏با‏ ‏اطلاعات‏ ‏قبلي‏ ‏كه‏ ‏دارند‏ ‏فرضيه‏ ‏سازي‏ ‏كنند‏ - ‏بهترين‏ ‏فرضيه‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏آزمون‏ ‏انتخاب‏ ‏كنند‏ - ‏از‏ ‏طريق‏ ‏مشاهده‏ ‏و‏ ‏آزمايش‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏را‏ ‏كسب‏ ‏كنند‏ - ‏يادداشت‏ ‏برداري‏ ‏كنند‏ - ‏براي‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏نتيجه‏ ‏گيري‏ ‏كه‏ ‏كرده‏ ‏اند‏ ‏سازماندهي‏ ‏دهند‏ - ‏درباره‏ ‏درستي‏ ‏و‏ ‏نادرستي‏ ‏فرضيه‏ ‏ها‏ ‏قضاوت‏ ‏در‏ ‏گروه‏ ‏داشته‏ ‏باشند‏ - ‏از‏ ‏انجام‏ ‏پژوهش‏ ‏خود‏ ‏گزارش‏ ‏تهيه‏ ‏كنند‏ - ‏ارائه‏ ‏گزارش‏ ‏كنند‏ .

‏نگرش‏ ‏ها‏ :

‏ ‏احساس‏ ‏كنجكاوي‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏تهيه‏ ‏آهنرباء‏ ‏وسايل‏ - ‏نشان‏ ‏دادن‏ ‏علاقه‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏كار‏ ‏با‏ ‏آهنربا‏ - ‏فعاليت‏ ‏در‏ ‏انجام‏ ‏كار‏ ‏گروهي‏ - ‏پشت‏ ‏سر‏ ‏گذاشتن‏ ‏مراحل‏ ‏آزمايش‏ - ‏رعايت‏ ‏نكات‏ ‏ايمني‏ - ‏رعايت‏ ‏نكات‏ ‏بهداشتي‏ - ‏مشورت‏ ‏كردن‏ ‏در‏ ‏گروه‏ - ‏همكاري‏ ‏در‏ ‏گروه‏ - ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏نظرات‏ ‏همديگر‏ - ‏تقويت‏ ‏روحيه‏ ‏پرسش‏ ‏و‏ ‏كنجكاوي‏ -

‏مفاهيم‏ :

‏ ‏قطب‏ ‏هاي‏ ‏غير‏ ‏همنام‏ ‏همديگر‏ ‏را‏ ‏جذب‏ ‏مي‏ ‏كنند‏ - ‏قطب‏ ‏هاي‏ ‏همنام‏ ‏همديگر‏ ‏را‏ ‏دفع‏ ‏مي‏ ‏كنند‏ - ‏خاصيت‏ ‏آهنربايي‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏سر‏ ‏آهنربا‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ - ‏قطبي‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏شمال‏ ‏است‏ ‏قطب‏ ‏شمال‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏علامت‏ N‏ ‏و‏ ‏قطبي‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏جنوب‏ ‏است‏ ‏قطب‏ ‏جنوب‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏علامت‏ S‏ ‏نشان‏ ‏مي‏ ‏دهند‏ .

2

‏وسايل‏ ‏كمك‏ ‏آموزشي‏ :

‏كتاب‏ ‏درسي‏ - ‏انواع‏ ‏آهنربا‏ ‏ها‏ - ‏براده‏ ‏آهن‏ - ‏سنجاق‏ ‏و‏ ‏سوزن‏ ‏آهني‏ ‏و‏ ‏فلزي‏ ‏كتاب‏ - ‏تخته‏ ‏سياه‏ - ‏گچ‏ -

‏روش‏ ‏ياددهي‏ ‏و‏ ‏يادگيري‏ :

‏ ‏الگوي‏ ‏تدريس‏ ‏پژوهش‏ ‏آموزي‏ - ‏روش‏ ‏فعال‏ ‏و‏ ‏گروهي‏ - ‏بحث‏ ‏و‏ ‏گفتگو‏ - ‏بارش‏ ‏فكري‏ -

‏فعاليتهاي‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏شروع‏ ‏درس‏ :

‏ ‏سلام‏ ‏و‏ ‏احوالپرسي‏ - ‏حضور‏ ‏و‏ ‏غياب‏ ‏طبق‏ ‏روال‏ ‏كار‏ ‏در‏ ‏كلاس‏ - ‏سوال‏ ‏از‏ ‏درس‏ ‏قبلي‏ ‏از‏ ‏چند‏ ‏نفر‏ ‏از‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏با‏ ‏الكترسيته‏ ‏و‏ ‏تشويق‏ ‏آنها‏ - ‏رفع‏ ‏ابهامات‏ ‏و‏ ‏اشكالات‏ ‏درسي‏ - ‏چون‏ ‏جلسه‏ ‏قبل‏ ‏اعلام‏ ‏كرده‏ ‏بودم‏ ‏كه‏ ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏درس‏ ‏جلسه‏ ‏بعد‏ ‏درباره‏ ‏آهنربا‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هركس‏ ‏در‏ ‏خانه‏ ‏آهنربايي‏ ‏كه‏ ‏دارد‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏هرچه‏ ‏به‏ ‏ذهنش‏ ‏مي‏ ‏رسد‏ ‏را‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏تجربيات‏ ‏و‏ ‏سوالاتي‏ ‏را‏ ‏كه‏ ‏برايش‏ ‏پيش‏ ‏آمده‏ ‏را‏ ‏يادداشت‏ ‏كند‏ ‏كه‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏با‏ ‏علاقه‏ ‏و‏ ‏افتخار‏ ‏هركدام‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏لحظه‏ ‏مي‏ ‏خواهند‏ ‏كه‏ ‏كارهايي‏ ‏را‏ ‏كه‏ ‏خودشان‏ ‏انجام‏ ‏داده‏ ‏اند‏ ‏را‏ ‏بيان‏ ‏كنند‏ ‏كه‏ ‏نشان‏ ‏از‏ ‏آمادگي‏ ‏آنها‏ ‏براي‏ ‏ارائه‏ ‏درس‏ ‏جديد‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏كلاس‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏رفتن‏ ‏به‏ ‏آزمايشگاه‏ ‏ترك‏ ‏مي‏ ‏كنيم‏ .

‏گام‏ ‏اول‏ : ‏مشخص‏ ‏كردن‏ ‏مسئله‏ :

‏۱- ‏آهنربا‏ ‏چه‏ ‏چيزهايي‏ ‏را‏ ‏جذب‏ ‏نمي‏ ‏كند‏ ‏؟

‏۲- ‏كدام‏ ‏قسمت‏ ‏آهنربا‏ ‏بيشتر‏ ‏مواد‏ ‏را‏ ‏جذب‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏؟

‏۳- ‏چرا‏ ‏و‏ ‏قتي‏ ‏دو‏ ‏آهنربا‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏هم‏ ‏نزديك‏ ‏مي‏ ‏كنيم‏ ‏بعضي‏ ‏وقت‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏همديگر‏ ‏مي‏ ‏چسبد‏ ‏و‏ ‏بعضي‏ ‏از‏ ‏وقت‏ ‏ها‏ ‏نمي‏ ‏چسبد‏ ‏؟

3

‏گام‏ ‏دوم‏ : ‏بيان‏ ‏مسئله

‏موضوع‏ ‏پژوهش‏ ( ‏نامگذاري‏ ‏سرهاي‏ ‏آهنربا‏ ) ‏را‏ ‏در‏ ‏تخته‏ ‏يادداشت‏ ‏مي‏ ‏كنم‏ .

‏اهداف‏ ‏پژوهش‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏شرح‏ ‏زير‏ ‏در‏ ‏تخته‏ ‏سياه‏ ‏مي‏ ‏نويسم‏ : ‏خاصيت‏ ‏آهنربايي‏ ‏در‏ ‏كدام‏ ‏قسمت‏ ‏آهنربا‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ ‏؟

‏از‏ ‏چه‏ ‏علائمي‏ ‏براي‏ ‏نشان‏ ‏دادن‏ ‏آهنربا‏ ‏استفاده‏ ‏مي‏ ‏كنيم‏ ‏؟‏ - ‏قطب‏ ‏در‏ ‏آهنربا‏ ‏چه‏ ‏معنايي‏ ‏دارد‏ ‏؟‏ - ‏قطب‏ ‏هاي‏ ‏همنام‏ ‏و‏ ‏غير‏ ‏همنام‏ ‏در‏ ‏آهنربا‏ ‏چه‏ ‏تاثيري‏ ‏بر‏ ‏هم‏ ‏دارند‏ ‏؟

‏سوال‏ ‏هاي‏ ‏پژوهش‏ : ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏آيا‏ ‏در‏ ‏خانه‏ ‏با‏ ‏آهنربا‏ ‏كار‏ ‏كرديد‏ ‏چه‏ ‏سوالاتي‏ ‏هنگام‏ ‏كار‏ ‏با‏ ‏آهنربا‏ ‏براي‏ ‏شما‏ ‏پيش‏ ‏آمد‏ ‏؟

‏فرضيه‏ ‏هاي‏ ‏پژوهش‏ : ‏يادآوري‏ ‏مي‏ ‏كنيم‏ ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏پاسخي‏ ‏كه‏ ‏شما‏ ‏براي‏ ‏سوالهايتان‏ ‏پيدا‏ ‏كرده‏ ‏ايد‏ ‏را‏ ‏فرضيه‏ ‏مي‏ ‏گويند‏ ‏بايد‏ ‏آزمايش‏ ‏كنيم‏ ‏تا‏ ‏ببينيم‏ ‏درست‏ ‏است‏ ‏يا‏ ‏نه‏ .

‏بچه‏ ‏ها‏ ‏عجله‏ ‏مي‏ ‏كنند‏ ‏و‏ ‏مي‏ ‏خواهند‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏آهنرباهايي‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏كلاس‏ ‏آورده‏ ‏اند‏ ‏را‏ ‏بيان‏ ‏كنند‏ - ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏هدف‏ ‏ما‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏ببينيم‏ ‏ما‏ ‏چگونه‏ ‏مي‏ ‏توانيم‏ ‏آهنربا‏ ‏را‏ ‏نامگذاري‏ ‏كنيم‏ ‏پس‏ ‏در‏ ‏گروه‏ ‏ها‏ ‏روي‏ ‏پاسخهاي‏ ‏احتمالي‏ ( ‏فرضيه‏ ) ‏فكر‏ ‏كنيد‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏پاسخها‏ ‏را‏ ‏يادداشت‏ ‏كنيد‏ .

‏گام‏ ‏سوم‏ : ‏جمع‏ ‏آوري‏ ‏اطلاعات‏ :

‏بعد‏ ‏از‏ ‏اينكه‏ ‏با‏ ‏سركشي‏ ‏به‏ ‏گروه‏ ‏ها‏ ‏مطمئن‏ ‏شديم‏ ‏كه‏ ‏فرضيه‏ ‏هاي‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏آزمودني‏ ‏است‏ ‏وسايل‏ ‏لازم‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اختيار‏ ‏آنها‏ ‏قرار‏ ‏مي‏ ‏دهيم‏ ‏تا‏ ‏آزمايش‏ ‏كنند‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏سركشي‏ ‏به‏ ‏گروه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏طرح‏ ‏سوال‏ ‏گروه‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏هدايت‏ ‏مي‏ ‏كنيم‏ ‏و‏ ‏راهنمايي‏ ‏هاي‏ ‏لازم‏ ‏را‏ ‏انجام‏ ‏مي‏ ‏دهيم‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏مي‏ ‏خواهيم‏ ‏مشاهداتشان‏ ‏را‏ ‏يادداشت‏ ‏كنند‏ ‏و‏ ‏همكاري‏ ‏بين‏ ‏گروه‏ ‏را‏ ‏فراموش‏ ‏نكنند‏.

طرح درس روزانه اجتماعی پایه سوم طرح درس روزانه اجتماعی پایه چهارم جدول طرح درس سالانه ریاضی پایه چهارم ابتدایی جدول طرح درس سالانه هنر پایه چهارم ابتدایی