👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه ـــ ریاضی پنجم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه ـــ ریاضی پنجم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏مشخصات : ‏بهمن‏ خانی ‏شکراب‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏" طرح درس سالانه "‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏پایه ‏: پنجم ابتدایی ‏ ‏ ‏نام مدرسه : ‏شهید چمران

‏معلم راهنما :‏ ‏خانم خدایار‏ی ‏استاد راهنما :‏ خانم عمرانی‏ ‏سال تحصیلی :‏ 94 - 95‏ ‏ ‏ ‏ناحیه : ‏2 شهر ری

‏اهداف کلی درس

‏موضوع درس

‏شماره صفحه

‏فصل 1

‏هفته

‏ماه

‏یادآوری بر آموخته های قبلی‏

‏ ‏آشنا شدن با اعداد و جدول ارزش مکانی

‏یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عددی

‏4-1

‏اعداد و الگوها ‏–‏ عددنویسی

‏ و الگوها‏

‏اول

‏مهر

‏معرفی‏ طبقه میلیارد‏ و ساختن مصداق

‏و درک درست از این طبقه

‏معرفی میلیارد

‏8-5

‏عددنویسی و الگوها

‏دوم

‏آشنایی با اعداد مخلوط و جمع و تفریق آن

‏جمع و تفریق عددهای مرکب

‏12-9

‏عددنویسی و الگوها

‏سوم

‏آشنایی با الگو های مربعی و مثلثی

‏و تعمیم دادن آن به الگوی بعدی

‏الگوها

‏16-13

‏مرور فصل

‏چهارم

‏آشنایی با کسر بزرگتر از واحد و کاربرد آن

‏کسرهای بزرگتر از واحد

‏20-17

‏فصل دوم ‏-‏ شناخت کسر

‏اول

‏آبان

‏آشنایی با اسم و نماد اعداد مخلوط

‏و جمع و تفریق آن

‏جمع و تفریق عددهای مخلوط

‏24-21

‏کسرها

‏دوم

‏آشنایی بیشتر با ضرب کسرها

‏ضرب کسرها

‏28-25

‏کسرها

‏سوم

‏آشنایی با ضرب کسر بر عددهای صحیح

‏و عکس آن

‏تقسیم کسرها

‏32-29

‏کسر ‏ها ‏و مرور‏ ‏فصل

‏چهارم

‏آشنایی با ضرب مساحتی اعداد مخلوط

‏ضرب عددهای مخلوط

‏36-33

‏ ‏ ‏فصل سوم

‏اول

‏آذر

‏آشنایی با مفهوم نسبت

‏نسبت

‏41-37

‏نسبت و تناسب و درصد

‏دوم

‏آشنایی با مفهوم نسبت کسرهای مساوی

‏نسبت های مساوی

‏46-42

‏نسبت و تناسب و درصد

‏سوم

‏آشنایی با جدول تناسب

‏تناسب

‏51-47

‏نسبت و تناسب و درصد

‏چهارم

‏آشنایی با مفهوم درصد و کاربرد آن در زندگی

‏درصد

‏56-52

‏فصل چهارم - ‏زاویه

‏اول

‏دی

‏آشنایی با تقارن محوری و قرنیه یابی به کمک آن

‏تقارن محوری

‏61-57

‏تقارن و چند ضلعی ها

‏دوم

‏آشنایی با تقارن مرکزی و قرنیه یابی به کمک آن

‏تقارن مرکزی

‏66-62

‏تقارن و چند ضلعی ها

‏سوم

‏****

‏مرور درس ها

‏71-67

‏تقارن و چند ضلعی ها

‏چهارم

‏آشنایی با مفهوم مجموع زاویه ها و رسم نیمساز

‏زاویه و نیمساز

‏76-72

‏فصل پنجم ( ‏اعداد‏ اعشاری )

‏اول

‏بهمن

‏آشنایی با روشهای محاسبه و مجموع زوایای چند ضلعی

‏چند ضلعی و مجموع زاویه های آن

‏81-77

‏عدد های اعشاری

‏دوم

طرح درس روزانه علوم پنجم طرح درس روزانه فارسی پایه ششم ابتدایی طرح درس روزانه علوم چهارم طرح درس روزانه بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی