👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏...............

‏سال تحصیلی:‏94-93

‏پایه:‏ پنجم ابتدایی

‏نام درس:‏ ‏علوم تجربی

‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات

‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

‏آشنایی با دانش آموزان

93/7/1

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏مهـــر مــــا ه

‏یادآوری علوم و کلیاتی درباره فواید علوم

93/7/2

‏جلسه دوم

‏7 تا 11

‏مشاهده کنید

93/7/6

‏جلسه سوم

‏12 و 13

‏مهارت های یادگیری علوم

93/7/8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏14 و 15

‏مشاهده کنید و مواد از چه ساخته شده اند .

93/7/9

‏جلسه دوم

‏16

‏مواد از چه ساخته شده اند؟

93/7/15

‏جلسه سوم

‏17

‏آزمایش کنید

93/7/16

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏18 و 19

‏وضع مولکول ها در مواد جامد، مایع و گاز چگونه است ؟

93/7/20

‏جلسه دوم

‏مرور و ارزشیابی

93/7/22

‏جلسه سوم

‏20

‏چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

93/7/23

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏21

‏بسازید و فکر کنید؟

93/7/27

‏جلسه دوم

‏مرور فصل 1

93/7/29

‏جلسه سوم

‏ارزشیابی ‏ماه مهر

93/7/30

‏جلسه چهارم

‏23 و 24

‏مواد تغییر می کند و مشاهده کنید .

93/‏8/‏4

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آبــــا ن مـــــا ه

‏25 و 26

‏تغییرات فیزیکی و شیمیایی

93/‏8/‏4

‏جلسه دوم

‏27 و 28

‏آزمایش کنید .

93/‏8/‏6

‏جلسه سوم

‏29

‏اکسید آهن و عوامل زنگ آهن

93/‏8/‏7

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏31 و 32 و 33

‏ماشین ها

93/‏8/‏11

‏جلسه دوم

‏34

‏فعالیت

93/‏8/‏14

‏جلسه سوم

‏35 و 36

‏اهرم چیست ؟ بحث کنید و فکر کنید .

93/‏8/‏18

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏37

‏آزمایش کنید و تحقیق کنید .

93/‏8/‏20

‏جلسه دوم

‏38 و 39

‏ماشین چیست ؟

93/‏8/‏21

‏جلسه سوم

‏40

‏ماشین ها انرژی خود را از کجا به دست می آورند؟ -استفاده از انرژی الکتریکی

93/‏8/‏25

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏41

‏فکر کنید و جمع آوری اطلاعات

93/‏8/‏27

‏جلسه دوم

‏ارزشیابی ماه آبان

93/‏8/‏28

‏جلسه سوم

‏42 و 43

‏چشمه نور

93/‏9/‏2

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آذ ر مـــــــا ه

‏44

‏رنگ های نور

93/‏9/‏4

‏جلسه دوم

‏45

‏منشور و رنگین کمان درست کنید .

93/‏9/‏5

‏جلسه سوم

‏46 و 47

‏آزمایش کنید .

93/‏9/‏9

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏48

‏ذره بین چیست؟ کانون عدسی چیست؟ -آزمایش کنید .

93/‏9/‏11

‏جلسه دوم

‏49

‏کاربرد عدسی

93/‏9/‏12

‏جلسه سوم

‏51

‏سنگ های رسوبی ، کتاب تاریخ زمین

93/‏9/‏16

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏52

‏فسیل چیست؟‏تفسیر کنید .

93/‏9/‏18

‏جلسه دوم

‏53

‏فکر کنید .‏و فعالیت‏ فسیل ‏بسازید.

93/‏9/‏19

‏جلسه سوم

‏54

‏استفاده از فسیل-مقایسه و تفسیر کنید وفکر کنید .

93/‏9/‏23

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏55و56

‏فکر کنید و تاریخچه جانداران

93/‏9/‏25

‏جلسه دوم

‏57

‏تغییر خشکی ها و دریاها

93/‏9/‏26

‏جلسه سوم

‏58

‏ارزشیابی ماه آذر

93/‏9/‏30

‏جلسه چهارم

‏59

‏ت‏شکیل خاک‏

93/‏10/‏3

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏دی مــــــــا ه

‏60

‏مواد تشکیل دهنده خاک

93/‏10/‏7

‏جلسه دوم

‏61

‏نفوذ آب در خاک

93/‏10/‏9

‏جلسه سوم

‏62

‏پرسش کلاسی

93/‏10/‏10

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏63

‏آیا نوع خاک در رشد گیاه اثر دارد؟

93/‏10/‏14

‏جلسه دوم

‏64

‏گیاخاک چیست؟

93/‏10/‏16

‏جلسه سوم

‏65

‏فرسایش خاک

93/‏10/‏17

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏66

‏تفسیر کنید .

93/‏10/‏21

‏جلسه دوم

‏مرور فصل

93/‏10/‏23

‏جلسه سوم

‏ارزشیابی دی ماه

93/‏10/‏24

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏67

‏ساختمان زمین

93/‏10/‏28

‏جلسه دوم

‏68

‏آتشفشان

93/‏10/‏30

‏جلسه سوم

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

‏69

‏زمین لرزه

93/‏11/‏5

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏بهمـــن مــــا ه

‏70

‏تحقیق کنید .

93/‏11/‏7

‏جلسه دوم

‏71وو72و73

‏هنگام وقوع زمین لرزه چه باید کرد؟

93/‏11/‏8

‏جلسه سوم

‏مرور

93/‏11/‏12

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏مرور

93/‏11/‏14

‏جلسه دوم

‏مرور

93/‏11/‏15

‏جلسه سوم

‏مرور

93/‏11/‏19

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏مرور

93/‏11/‏21

‏جلسه دوم

‏مرور

93/‏11/‏26

‏جلسه سوم

‏مرور کتاب

93/‏11/‏28

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏ارزشیابی ماه بهمن

93/‏11/‏29

‏جلسه دوم

‏--------------------------

‏-------

‏جلسه سوم

‏75 و 76

‏جانداران ساده .گیاه یا جانور؟

93/‏1‏2/‏3

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏اســـــفند مـــــا ه

‏77

‏جلبک ها .جانداران گیاه مانند-آزمایش کنید .

93/‏1‏2/‏5

‏جلسه دوم

‏78

‏باکتری و اندازه و شکل

93/‏1‏2/‏6

‏جلسه سوم

‏79

‏فایده و زیان باکتری ها

93/‏1‏2/‏10

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏80

‏فکر کنید

93/‏1‏2/‏12

‏جلسه دوم

‏81 و 82

‏قارچ ها

93/‏1‏2/‏13

‏جلسه سوم

‏83

‏فایده و ضرر

93/‏1‏2/‏17

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏84 و 85

‏مبارزه پنهان

93/‏1‏2/‏19

‏جلسه دوم

‏86 و 87

‏راه های دفاع بدن

93/‏1‏2/‏20

‏جلسه سوم

‏88 و 89

‏کمک به دفاع بدن

93/‏1‏2/‏24

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏90 و 91

‏واکسن چیست؟

93/‏1‏2/‏26

‏جلسه دوم

‏تعطیلات نوروز

9‏4/‏1/‏5

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏فروردین مـــــــا ه

‏تعطیلات نوروز

9‏4/‏1/‏9

‏جلسه دوم

‏تعطیلات نوروز

9‏4/‏1/‏11

‏جلسه سوم

‏92 تا 94

‏دستگاه عصبی

9‏4/‏1/‏16

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏95

‏اندام های حسی

9‏4/‏1/‏18

‏جلسه دوم

‏96

‏علامت نزدیک بینی و دوربینی چیست؟

9‏4/‏1/‏19

‏جلسه سوم

‏97 و 98

‏مراقبت از چشم ها-شنیدن

9‏4/‏1/‏23

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏98 و 99

‏چگونه می شنویم-عیب های گوش

9‏4/‏1/‏25

‏جلسه دوم

‏100 و 101

‏بوییدن و چشیدن و لمس کردن

9‏4/‏1/‏26

‏جلسه سوم

‏----

‏ارزشیابی فروردین ماه

9‏4/‏1/‏30

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏-----

‏-------------------------------

‏-----

‏جلسه دوم

‏----

‏--------------------------------

‏-----

‏جلسه سوم

‏102 و 103

‏انسان و محیط زیست

9‏4/‏2/‏1

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏اردیبهشـت مــــــــا ه

‏104

‏تفسیر کنید

9‏4/‏2/‏2

‏جلسه دوم

‏105

‏بحث کنید .

9‏4/‏2/‏6

‏جلسه سوم

‏106 و 107

‏محیط زیست

9‏4/‏2/‏8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏108

‏بحث کنید .

9‏4/‏2/‏9

‏جلسه دوم

‏109 و 110

‏جمعیت

9‏4/‏2/‏13

‏جلسه سوم

‏111 و112

‏تحقیق کنید .

9‏4/‏2/‏15

‏جلسه اول

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه طرح درس سالانه جغرافی پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی