👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس فارسی پایه چهارم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس فارسی پایه چهارم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏بسمه تعالی

‏مشخصات

‏نام معلم راهنما:

‏نام دانشجو معلم:

‏پایه تحصیلی:‏ چهارم

‏ نام مدرسه:

‏درس جلسه:‏ ‏دوم

‏زمان:‏45 دقیقه‏

‏موضوع:‏فارسی-فصل دوم-درس

‏پنجم‏-رهایی از قفس

‏محتوا (مفاهیم/ مهارت ها به تفکیک):

‏مهارت

‏آشنایی‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏با‏ ّ ‏تفکر‏ ‏خلاق‏ ‏،مشورت و‏ ‏کاربرد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏زندگی

‏مفهوم

‏معرفی مولوی و آثار وی به دانش‏ ‏آموزان

‏پیامد یادگیری:‏ ‏ ‏دانش آموز بتواند

‏در مسائلی که در زندگی با آن روبرو میشوند با افراد شایسته مشورت کنند.

‏شاعر بزرگ ایرانی مولوی را در چند سطر معرفی کند.

‏مواد/ منابع یادگیری

‏زمان

‏تکالیف یادگیری/ تکالیف عملکردی

‏مراحل

‏عکس ‏–‏لوازم نمایش-معما چوب کبریت

‏5

‏ ‏با نمایش عکس طوطی وبازرگان و وسایل نمایش همچنین معما‏ها برنامه ای که داریم را به دانش آموزان می گوییم.

‏1-حل معما های چوب کبریت

‏2-خواندن متن درس

‏3-اجرای نمایش طوطی وبازرگان توسط شما

‏دانش ‏آ‏موزان را به گروه های چهار نفر تقسیم میکنیم .و معما های چوب کبریت را به آنها می دهیم.‏

‏از بچه ها می خواهیم که بصورت گروهی معما ها رو حل کنند.

‏پنج دانش آموز را جلو کلاس آورده و جواب هر معما رابه یکی از آن ها می دهیم .و همچنین کاغذی که روی آ‏ن‏ نوشته شده من جواب معما ... را می دانم.‏ واز آنها می خواهیم پشت به دانش ‏آ‏موزان بایستن.

‏پس از این که دانش آموزان بر روی معما ها فکر کردن.

‏ازدانش آموزانی که جلوی ایستادن می خواهیم برگردند.

‏و اگر گروهی از آنهادرخواست کرد که به آنها کمک کند. اجازه میدهیم به آن گروه برود.

‏برقراری ارتباط

‏راهنمایی و تحسین از انجام ‏دادن ‏معما ‏–‏راهنمایی‏ و هدایت‏ آنها از استفاده ی دانش آموزانی

‏بازخورد ها

‏ ‏که جواب را می دانند.

‏انتظار می رود در این مرحله دانش آموزان کمک گرفتن از افراد مطلع را درک کنند.

‏گروه ها به دو دسته تقسیم شدن گروه هایی که کمک گرفته بودن و گروهی که کمک نگرفته بود..

‏تحلیل و تفسیر

‏5

‏از دانش آموزان می خواهیم درباره اتفاقی که افتاد بحث کنند.

‏ودرنهایت معلم جمع بندی می کند.

‏به تجربه گذاشتن

‏سوال خود را باز کرده و ‏جواب ها را هدایت می کنیم.

‏بازخورد ها

‏متاسفانه با توجه به اینکه دانش آموزان مطلب را به درستی فهمیده بودن بهتر بود نتیجه گیری و بحث را به طور کامل در اختیار دانش آموزان گذاشت.

‏تحلیل و تفسیر

‏(دانشجو)

‏20

‏متن کتاب خوانده می شود.

‏نمایش طوطی وبازرگان را اجرا می کنیم.

‏داستان طوطی وبازرگان را به اتفاقات قبلی ربط می دهیم.

‏بکاربستن

‏بازخورد ها

‏زمانی خود دانش آموزان به اجرا نمایش می پردازند داستان را به خوبی درک می کنند.

‏در این مرحله به علت اینکه کارورز تنها یک روز درهفته حضور دارد در کلاس هماهنگی لازم برای اینکه تمامی نمایشتوسط دانش آموزان صورت بگیرد نبود به همین علت بخشی از نمایش را برعهده گرفته است.

‏تحلیل و تفسیر

‏از دانش ‏آ‏موزان میخواهیم ویژگی ها و کسانی که ما می توانیم از آنها راهنمایی بگیریم را نام ببرند

‏به اشتراک کذاشتن

‏بازخورد ها

‏جمع بندی مطالب در این مرحله صورت می گیرد .

‏دانش آموزان به خوبی افرادی که شایستگی مشورت کردن ‏بودن نام بردند.‏

‏تحلیل و تفسیر

‏اجرا تا هفته آینده

‏از دانش آموزان خواسته میشود که درمنزل به کمک خانواده بررسی کنند که چرا طوطی گرفتار قفس بازرگان شد.

‏انتقال به موقعیت جدید

‏در جلسه بعدی درباره علت به مشکل افتادن انسان صحبت می کنیم.

‏بازخورد ها

‏بررسی عواملی که باعث به مشکل افتادن طوطی که نماد ‏غرور وتکبر ‏می شود.واین امر با کمک خانواده به عنوان بهترین راهنما صورت میگیرد.

‏تحلیل و تفسیر

طرح درس سالانه هدیه های آسمانی طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه مدنی پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه قرآن اول ابتدایی