👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏...............

‏سال تحصیلی:‏94-93

‏پایه:‏ پنجم ابتدایی

‏نام درس:‏ ‏هدیه های آسمانی

‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات

‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

‏14

‏درس اول-خدا

93/7/2

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏مهـــر مــــا ه

‏3تا5

‏کتاب کار درس اول

93/7/‏7

‏جلسه دوم

‏16

‏درس دوم-خورشید در چاه

93/7/9

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏6تا9

‏کتاب کار درس ‏دوم

93/7/‏14

‏جلسه دوم

‏20

‏درس سوم-یکتا

93/7/‏16

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏10تا10

‏کتاب کار درس ‏سوم

93/7/‏21

‏جلسه دوم

‏24

‏درس چهار-من بنده خداوندم

93/7/23

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏13

‏کتاب کار درس ‏چهار

93/7/2‏8

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏7/30

‏جلسه سوم

‏28

‏درس پنج-ما بت پرست بودیم

93/‏8/30

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آبــــا ن مـــــا ه

‏15

‏کتاب کار درس ‏پنج

93/‏8/‏5

‏جلسه دوم

‏34

‏درس شش-صبح روز بعد

93/‏8/‏7

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏------

‏تاسوعای حسینی -تعطیل

93/‏8/‏1‏2

‏جلسه دوم

‏16تا22

‏کتاب کار درس‏ شش

93/‏8/‏1‏9

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏38

‏درس هفت-راهنمایان زندگی

93/‏8/‏21

‏جلسه دوم

‏22 و23

‏کتاب کار درس‏ هفت

93/‏8/‏2‏6

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏42

‏درس هشت-این کتاب

93/‏8/‏2‏8

‏جلسه دوم

‏24تا26

‏کتاب کار درس ‏هشت

93/‏9/‏3

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آذ ر مـــــــا ه

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏9/‏5

‏جلسه دوم

‏46

‏درس نه-برادرم بازگرد

93/‏9/‏10

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏27تا29

‏کتاب کار درس نه

93/‏9/‏12

‏جلسه دوم

‏48

‏درس ده-میراث پیامبر

93/‏9/‏1‏7

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏30 و31

‏کتاب کار درس ده

93/‏9/‏1‏9

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏9/‏2‏4

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏54

‏درس یازده-اسراف

93/‏9/‏2‏6

‏جلسه دوم

‏32تا34

‏کتاب کار درس یازده

93/‏10/‏1

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏دی مــــــــا ه

‏58

‏درس دوازده-قایق چوبی

93/‏10/‏3

‏جلسه دوم

‏35تا38

‏کتاب کار درس دوازده

93/‏10/‏8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏10

‏جلسه دوم

‏62

‏درس سیزده-نگین

93/‏10/‏1‏5

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏39و40

‏کتاب کار درس سیزده

93/‏10/‏17

‏جلسه دوم

‏68

‏درس چهارده-خلفای عباسی

93/‏10/‏2‏2

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏41و42

‏کتاب کار درس چهارده

93/‏10/‏2‏4

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏2‏9

‏جلسه سوم

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

‏72

‏درس پانزده-دست در دست دوست

93/‏11/‏6

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏بهمـــن مــــا ه

‏43تا46

‏کتاب کار درس ‏پانزده

93/‏11/‏8

‏جلسه دوم

‏76

‏درس شانزده-آخرین برگ

93/‏11/‏13

‏جلسه اول

‏هفته دوم

طرح درس هدیه آسمانی پایه پنجم ابتدایی طرح درس علوم اول ابتدایی روزانه طرح درس فارسی پایه چهارم طرح درس سالانه هنر سوم دبستان