👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

فرم خام نوشتن طرح درس

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

فرم خام نوشتن طرح درس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏شماره طرح درس:

‏نام مدرسه:

‏تعداد دانش آموزان:

‏پایه:

‏رشته:

‏دوره تحصیلی:

‏نام مجری:

‏تاریخ اجرا:

‏مدت اجرا:

‏نام درس:

‏موضوع درس:

‏صفحات:

‏مشخصات کلی

‏هدف کلی:

‏هدف های جزیی:

‏1-

‏2-‏

‏3-

‏هدف های رفتاری: ‏از دانش آموزان در پایان و یا در حین این جلسه تدریس انتظار می رود که بتوانند

‏1-

‏2-

‏3-

‏رفتار ورودی ( پیش دانسته ها ):‏ دانش آموزان قبل از تدریس این درس می توانند

‏1-

‏2-

‏3-

‏رئوس مطالب:

‏مواد و رسانه های آموزشی:

‏چیدمان و طراحی کلاس درس:

‏الگوها و روش های یاددهی-یادگیری‏:

‏مراحل تدریس( ارائه محتوا)

‏زمان

‏دقیقه

‏ ‏الف)‏ ‏فعالیت های ‏مقدماتی

‏ا- کارهای مقدماتی شامل: ‏سلام و احوال‏ ‏پرسی - حضور و غیاب ‏–‏ بررسی وضع جسمان‏ی و روانی دانش آموزان - مرتب نم‏ودن

‏ فضای کلاس و ...

‏2- ارزشیابی ورودی‏ ‏(آزمون آغازین): ‏جهت ارزشیابی رفتاری ورودی دانش آموزان سؤالات زیر را می پرسیم

‏1-

‏2-

‏3-

‏ب) فعالیت های یاددهی ‏–‏ یادگیری

‏فعالیت های فراگیران (تجارب یادگیری)

‏فعالیت های مدیر یادگیری (معلم)

طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی طرح درس علوم اول سالانه طرح درس هدیه آسمانی پایه پنجم ابتدایی طرح درس علوم اول ابتدایی روزانه