👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نمونه طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نمونه طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏...............

‏سال تحصیلی:‏94-93

‏پایه:‏ پنجم ابتدایی

‏نام درس:‏ ‏بنویسیم

‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات

‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

---------

‏آشنایی با دانش آموزان

93/7/2

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏مهـــر مــــا ه

----------

‏توضیحاتی کلی درباره کتاب

93/7/‏6

‏جلسه دوم

‏2

‏درس اول -الهی

93/7/‏13

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏2

‏درس اول -الهی

93/7/‏16

‏جلسه دوم

‏8

‏درس دوم –دوست صمیمی و دانا

93/7/‏20

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏8

‏درس دوم –دوست صمیمی و دانا

93/7/‏23

‏جلسه دوم

‏12

‏درس سوم-کتاب های مرجع

93/7/2‏7

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏12

‏درس سوم-کتاب های مرجع

93/7/‏30

‏جلسه دوم

‏20

‏درس چهارم-سرودی برای پاکی

93/‏8/‏4

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آبــــا ن مـــــا ه

‏20

‏درس چهارم-سرودی برای پاکی

93/‏8/‏7

‏جلسه دوم

‏26

‏درس پنجم-شجاعت

93/‏8/‏11

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏26

‏درس پنجم-شجاعت

93/‏8/‏1‏4

‏جلسه دوم

‏32

‏درس ششم-آزاد

93/‏8/‏1‏8

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏32

‏درس ششم-آزاد

93/‏8/‏21

‏جلسه دوم

‏36

‏درس هفتم-اینگونه باشیم

93/‏8/‏2‏5

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏36

‏درس هفتم-اینگونه باشیم

93/‏8/‏2‏8

‏جلسه دوم

‏42

‏درس هشتم-خدمت به مردم عبادت است

93/‏9/‏3

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آذ ر مـــــــا ه

‏42

‏درس هشتم-خدمت به مردم عبادت است

93/‏9/‏5

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏9/‏9

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏46

‏درس نهم-تو نیکی میکن و در دجله انداز

93/‏9/‏12

‏جلسه دوم

‏46

‏درس نهم-تو نیکی میکن و در دجله انداز

93/‏9/‏1‏6

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏54

‏درس دهم-داستان یک بیمارستان

93/‏9/‏1‏9

‏جلسه دوم

‏54

‏درس دهم-داستان یک بیمارستان

93/‏9/‏2‏3

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏9/‏2‏6

‏جلسه دوم

‏60

‏درس یازدهم-رایانه

93/‏9/‏30

‏جلسه سوم

‏60

‏درس یازدهم-رایانه

93/‏10/‏3

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏دی مــــــــا ه

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏7

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏66

‏درس دوازدهم-دو ستاره درخشان

93/‏10/‏10

‏جلسه دوم

‏66

‏درس دوازدهم-دو ستاره درخشان

93/‏10/‏1‏5

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏72

‏درس سیزدهم-روزی که باران می بارید

93/‏10/‏17

‏جلسه دوم

‏72

‏درس سیزدهم-روزی که باران می بارید

93/‏10/‏2‏1

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏2‏4

‏جلسه دوم

‏78

‏درس چهاردهم-طوفان نوح

93/‏10/‏2‏8

‏جلسه سوم

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

78

‏درس چهاردهم-طوفان نوح

93/‏11/‏1

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏بهمـــن مــــا ه

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏11/‏5

‏جلسه دوم

84

‏درس پانزدهم-سرود ملی

93/‏11/‏8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

فرم خام نوشتن طرح درس طرح سالانه علوم تجربی پایه ششم ابتدایی طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی طرح درس علوم اول سالانه