👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏...............

‏سال تحصیلی:‏94-93

‏پایه:‏ پنجم ابتدایی

‏نام درس:‏ ‏بخوانیم

‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات

‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

‏------

‏آشنایی با دانش آموزان

93/7/‏5

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏مهـــر مــــا ه

‏2

‏درس اول -الهی

93/7/‏7

‏جلسه دوم

‏8

‏درس دوم –دوست صمیمی و دانا

93/7/‏12

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏------

‏پرسش‏ و پاسخ‏ کلاسی

93/7/‏14

‏جلسه دوم

‏14

‏درس سوم-کتاب های مرجع

93/7/‏19

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏انجام فعالیت های درس سوم

93/7/‏21

‏جلسه دوم

‏28

‏درس چهارم-سرودی برای پاکی

93/7/2‏6

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏انجام فعالیت های درس چهارم

93/7/2‏8

‏جلسه دوم

‏34

‏درس پنجم-شجاعت

93/‏8/‏3

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آبــــا ن مـــــا ه

‏انجام فعالیت های درس ‏پنجم

93/‏8/‏5

‏جلسه دوم

‏40

‏درس ششم-آزاد

93/‏8/‏10

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏انجام فعالیت های درس ‏ششم

93/‏8/‏1‏2

‏جلسه دوم

‏50

‏درس هفتم-اینگونه باشیم

93/‏8/‏1‏7

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏انجام فعالیت های درس ‏هفتم

93/‏8/‏19

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏8/‏2‏4

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏56

‏درس هشتم-خدمت به مردم عبادت است

93/‏8/‏2‏6

‏جلسه دوم

‏انجام فعالیت های درس ‏هشتم

93/‏9/‏1

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏آذ ر مـــــــا ه

‏62

‏درس نهم-تو نیکی میکن و در دجله انداز

93/‏9/‏3

‏جلسه دوم

‏انجام فعالیت های درس ‏نهم

93/‏9/‏8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏9/‏10

‏جلسه دوم

‏74

‏درس دهم-داستان یک بیمارستان

93/‏9/‏1‏5

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏انجام فعالیت های درس ‏دهم

93/‏9/‏1‏7

‏جلسه دوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏9/‏2‏2

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏80

‏درس یازدهم-رایانه

93/‏9/‏2‏4

‏جلسه دوم

‏انجام فعالیت های درس ‏یازدهم

93/‏9/‏2‏9

‏جلسه سوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏1

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏دی مــــــــا ه

‏86

‏درس دوازدهم-دو ستاره درخشان

93/‏10/‏6

‏جلسه دوم

‏انجام فعالیت های درس ‏دوازدهم

93/‏10/‏8

‏جلسه اول

‏هفته دوم

‏98

‏درس سیزدهم-روزی که باران می بارید

93/‏10/‏1‏3

‏جلسه دوم

‏انجام فعالیت های در‏س سیزدهم

93/‏10/‏1‏5

‏جلسه اول

‏هفته سوم

‏------

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏2‏0

‏جلسه دوم

‏106

‏درس چهاردهم-طوفان نوح

93/‏10/‏2‏2

‏جلسه اول

‏هفته چهارم

‏انجام فعالیت های درس چهار‏دهم

93/‏10/‏2‏7

‏جلسه دوم

‏پرسش و پاسخ کلاسی

93/‏10/‏2‏9

‏جلسه سوم

‏صفحه کتاب

‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

‏تاریخ

‏جلسه

‏هفته

‏ماهها

‏124

‏درس پانزدهم-سرود ملی

93/‏11/‏4

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏بهمـــن مــــا ه

طرح درس روزانه ادبيات فارسي 2 رشته تجربی طرح درس روزانه روزانه شیمی سه طرح سالانه تمام دروس چهارم نمونه طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم