👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه ششم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه ششم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏طرح درس سالانه کتاب درسی ‏اجتماعی‏ پایه ششم در سال تحصیلی‏94 ‏- 139‏3‏ ‏–‏ تهیه کننده : محسن نجفی

‏نوبت

‏ماه

‏هفته

‏تاریخ

‏درس

‏موضوع

‏نوبت اول

‏مهر

‏اول

‏چهارشنبه

‏2 مهر ‏93

‏دوستی

‏10‏ تا ‏13

‏دوم

‏شنبه

‏5‏ مهر ‏93

‏(2) آداب دوستی

‏14 تا 16 + ارزشیابی و انجام فعالیت ها

‏دوشنبه

‏7‏ مهر ‏93

‏(3) تصمیم گیری چیست؟

‏صفحات 18 و 19‏ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها

‏چهارشنبه

‏9‏ مهر ‏93

‏(4) چگونه تصمیم بگیریم؟

‏صفحات 20 تا 24‏ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها

‏سوم

‏شنبه

‏12‏ مهر ‏93

‏(5) عوامل موثر در کشاورزی

‏صفحات 26 و 27‏ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها

‏دوشنبه

‏14‏ مهر ‏93

‏(6) محصولات کشاورزی از ...

‏صفحات 28 تا 34

‏چهارشنبه

‏16‏ مهر ‏93

‏5 و 6

‏بازبینی تکالیف درس

‏چهارم

‏شنبه

‏19 مهر ‏93

‏5 و 6

‏فعالیت های مکمل‏ + ارزشیابی

‏دوشنبه

‏21 مهر ‏93

‏پنجم

‏شنبه

‏26 مهر ‏93

‏(7) طلای سیاه

‏صفحات 36 تا 40

‏دوشنبه

‏28 مهر ‏93

‏(7) طلای سیاه

‏بازبینی تکالیف ‏–‏ فعالیت های مکمل

‏چهارشنبه

‏30 آبان ‏93

‏(7) طلای سیاه

‏ارزشیابی

‏آبان

‏اول

‏شنبه

‏3‏آبان ‏93

‏(8) انرژی را بهتر مصرف کنیم

‏صفحات 41 و 44

‏دوشنبه

‏5‏ آبان ‏93

‏(8) انرژی را بهتر مصرف کنیم

‏بازبینی تکالیف درس

‏چهارشنبه

‏7‏ آبان ‏93

‏(8) انرژی را بهتر مصرف کنیم

‏فعالیت های مکمل

‏دوم

‏شنبه

‏10‏ آبان ‏93

‏(8) انرژی را بهتر مصرف کنیم

‏ارزشیابی

‏دوشنبه

‏12 آبان 93

‏چهارشنبه

‏1‏4‏ آبان ‏93

‏(9) پیشرفت های علمی مسلمانان

‏تدریس

‏سوم

‏شنبه

‏17 آبان ‏93

‏(9) پیشرفت های علمی مسلمانان

‏بازبینی تکالیف درس

‏دو شنبه

‏19 آبان ‏93

‏(9) پیشرفت های علمی مسلمانان

‏فعالیت های مکمل

‏چهارشنبه

‏21 آبان 93

‏(9) پیشرفت های علمی مسلمانان

‏ارزشیابی

‏چهارم

‏شنبه

‏24‏ آبان ‏93

‏ارزشیابی کتبی

‏9 درس اول

‏دوشنبه

‏26‏ آبان ‏93

‏(10) عوامل گسترش علوم و ...

‏صفحات 52 تا 5‏6

‏چهارشنبه

‏28‏ آبان ‏93

‏(10) عوامل گسترش علوم و ...

‏بازبینی تکالیف درس

‏آذر

‏اول

‏شنبه

‏1‏ آذر ‏93

‏(10) عوامل گسترش علوم و ...

‏فعالیت های مکمل

‏دوشنبه

‏3‏ آذر ‏93

‏(10) عوامل گسترش علوم و ...

‏ارزشیابی

‏چهارشنبه

‏5‏ آذر ‏93

‏(11) اصفهان ، نصف جهان

‏صفحات 58 تا 63

‏دوم

‏شنبه

‏8‏ آذر ‏93

‏(11) اصفهان ، نصف جهان

‏بازبینی تکالیف درس

‏دوشنبه

‏10‏ آذر ‏93

‏(11) اصفهان ، نصف جهان

‏فعالیت های مکمل

‏چهارشنبه

‏12‏ آذر ‏93

‏(11) اصفهان ، نصف جهان

‏ارزشیابی

‏سوم

‏شنبه

‏15‏ آذر ‏93

‏(12) فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه

‏صفحات 64 تا 66

‏دوشنبه

‏17‏ آذر ‏93

‏(12) فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه

‏بازبینی تکالیف درس

‏چهارشنبه

‏19‏ آذر ‏93

‏(12) فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه

‏فعالیت های مکمل

‏چهارم

‏شنبه

‏22‏ آذر ‏93

‏دوشنبه

‏24‏ آذر ‏93

‏(13) برنامه روزانه متعادل

‏صفحات 68 تا 70

‏چهارشنبه

‏26‏ آذر ‏93

‏(13) برنامه روزانه متعادل

‏بازبینی تکالیف درس

‏پنجم

‏شنبه

‏28‏ آذر ‏93

‏(13) برنامه روزانه متعادل

‏فعالیت های مکمل

‏اول

‏دو شنبه

‏1 دی ‏93

‏(13) برنامه روزانه متعادل

‏ارزشیابی

‏چهارشنبه

‏3 دی 93

‏ارزشیابی کتبی

‏13 درس اول

‏دوم

‏شنبه

‏6‏ دی ‏93

‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت

‏صفحات 71 تا 74

‏دوشنبه

‏8‏ دی ‏93

‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت

‏صفحات 75 و 76

‏چهارشنبه

‏10‏ دی ‏93

‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت

‏بازبینی تکالیف درس

‏سوم

‏شنبه

‏13‏ دی ‏93

‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت

‏فعالیت های مکمل

‏دوشنبه

‏15‏ دی ‏93

‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت

‏ارزشیابی

‏چهارشنبه

‏17‏ دی ‏93

‏(15) انواع لباس

‏صفحات 78 تا 80

‏چهارم

‏شنبه

‏20‏ دی ‏93

‏(15) انواع لباس

‏ص 81

‏دوشنبه

‏22‏ دی ‏93

‏(15) انواع لباس

‏بازبینی تکالیف درس

‏چهارشنبه

‏24‏ دی ‏93

‏(15) انواع لباس

‏فعالیت های مکمل

‏پنجم

‏شنبه

‏27‏ دی ‏93

‏(15) انواع لباس

‏ارزشیابی

‏دوشنبه

‏29‏ دی ‏93

‏(16) لباس از تولید تا مصرف

‏صفحات 82 تا 84

‏نوبت دوم

‏بهمن

‏اول

‏چهارشنبه

‏1‏ بهمن ‏93

‏(16) لباس از تولید تا مصرف

‏صفحات 85 و 86

‏دوم

‏شنبه

‏4‏ بهمن ‏93

‏(16) لباس از تولید تا مصرف

‏بازبینی تکالیف درس

‏دوشنبه

‏6‏ بهمن ‏93

‏(16) لباس از تولید تا مصرف

‏فعالیت های مکمل

‏چهارشنبه

‏8‏ بهمن ‏93

‏(16) لباس از تولید تا مصرف

‏ارزشیابی

‏سوم

‏شنبه

‏11‏ بهمن ‏93

‏(17) ویژگی های دریاهای ایران

‏صفحات 88 تا 91

‏دوشنبه

‏13‏ بهمن ‏93

‏(17) ویژگی های دریاهای ایران

‏انجام فعالیت های ص 91

‏چهارشنبه

‏15‏ بهمن ‏93

‏(17) ویژگی های دریاهای ایران

‏بازبینی تکالیف درس

‏چهارم

‏شنبه

‏18‏ بهمن ‏93

‏(17) ویژگی های دریاهای ایران

‏فعالیت های مکمل

‏دوشنبه

‏23 بهمن 93

‏(18) دریاها ، نعمت خداوند

‏صفحات ‏93‏ تا 96

‏چهارشنبه

‏22 بهمن 93

‏پنجم

‏شنبه

‏25‏ بهمن ‏93

‏(18) دریاها ، نعمت خداوند

‏انجام فعالیت 10 ص 96

‏دوشنبه

‏27‏ بهمن ‏93

‏(18) دریاها ، نعمت خداوند

‏بازبینی تکالیف درس

‏چهارشنبه

‏29‏ بهمن ‏93

‏(18) دریاها ، نعمت خداوند

‏فعالیت های مکمل

‏اسفند

‏اول

‏شنبه

‏2‏ اسفند ‏93

‏(18) دریاها ، نعمت خداوند

‏ارزشیابی

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی طرح درس سالانه ریاضی پایه ششم طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی