👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

اصول حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

اصول حسابداری

حسابداری دانشی است که از روزگاران قدیم تاکنون به شیوه های مختلف در خدمت جوامع بشری بوده است. این دانش همواره با اطلاعاتی سر و کار دارد که استفاده مناسب و به هنگام از آن، نقش مهمی در بهبود زندگی و افزایش بهره وری خانواده خواهد داشت. در کتاب حاضر شما بیشتر با اصول حسابداری آشنا خواهید شد.

احکام ازدواج آموزش بازیگری در هشتاد روز راهنمای شرکت برای مصاحبه در آزمون دکتری آشنایی با فن بیان