👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

چهل حدیث پیشگیری از جرم و گناه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

چهل حدیث پیشگیری از جرم و گناه

ما برای رفع نیاز با دو راهی حلال و حرام رو به روییم و باید با گزینش مسیر مجاز، از تردد در مسیرهای ممنوع پرهیز کنیم وگرنه مجبور به توقف و گرفتن برگه اخطار و جریمه خواهیم شد. با عقل تشخیص می‌دهیم که کدام مسیر ما را به تأمین واقعی نیاز (حلال ها) می‌رساند و کدام مسیر به کج راهه (حرام ها) می‌‌کشاند.

در بخشی از کتاب چهل حدیث پیشگیری از جرم و گناه می‌خوانیم:

هر گاه یکی از شما زنی را دید که توجهش را جلب کرد، حتماً نزد همسر خود برود، چون نزد همسرش مانند همان چیزی که دیده است، هست و راهی برای شیطان به سوی قلبش نگشاید و چشمش را از او برگرداند.

پس اگر همسری نداشت، دو رکعت نماز گذارد و خدا را زیاد حمد گوید و بر پیامبر و آل او صلوات بفرستد، سپس از خدا، از فضل او، بخواهد. حتماً خدا به واسطه رأفت خود، چیزی که بی‌نیازش سازد، به او دهد.

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم جزوه فصل اول زیست شناسی بیو شیمی به زبان ساده هزار و يک نکته جديد از قران کريم