👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نظریه ها و روش های طراحی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نظریه ها و روش های طراحی

نظریه اثباتی

ساختن نظریه کیفیتی از توصیف جهان است.

فرآیندی خلاقانه و ساختاری مفهومی برای نظم دادن و

تحلیل مشاهدات است.

هدف، استفاده از قابلیت این ساختارها برای تحلیل

اتفاقات روزمره و پیش بینی اتفاقات آینده است.

ارزش نظریه اثباتی به قابلیت تحلیل و قدرت پیش بینی

آن است.

نظریه ها و روش های طراحی حجاب و عفاف حجاب و عفاف چهل حدیث پیشگیری از جرم و گناه