👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

کتاب کار شیمی 2

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

کتاب کار شیمی 2

بخش اول: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

بخش دوم: ترمودینامیک شیمیایی

بخش سوم: محلول ها

فرقه های شیعه (جلد چهارم) علت خود ارضایی چیست و چگونه درمان می‌شود؟ هفت روش افزایش اعتماد به نفس اطلاعات معماری نویفرت 2014