👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

اپیدمیولوژی دیابت

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

اپیدمیولوژی دیابت

فرمتفایل:پاورپوینت{فایل ویرایشی}تعداداسلاید:55 اسلاید

چکیده ای ازمتن فایل:

اهمیت بهداشتی دیابت

مرگ و میر ناشی از دیابت

هزینه های دیابت

انواع دیابت

معیارهای تشخیص

برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت

اهداف درمان

عوارض

بیماری دیابت برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دانلود پاورپوینت ایران و منطقه جنوب غربی آسیا درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هشتم