👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

محیط زیست و آلودگی آب

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

محیط زیست و آلودگی آب

فرمت فایل:پاورپوینت{فایل ویرایشی}، تعداداسلاید:10 اسلاید

چکیده ای از متن:

محیط زیست: محیط پیرامون انسان متشکل از آب، خاک، هوا، گیاه، جانور و ارتباطات میان آنها

اثرات متقابل انسان و محیط زیست:

تامین منابع برای زندگی انسان و سایر موجودات

بهره برداری از منابع و تخلیه پسمانده های فعالیتها به محیط

انسان بر محیط: تخریب یا آلودگی

آلودگی محیط زیست: تخلیه هرگونه ماده یا شکلهایی از انرژی به محیط زیست به نحوی که عملکرد محیط و مشخصات آن را با آنچه به طور طبیعی بوده است تغییرو تقلیل دهد

تعريف آلودگي

وارد شدن هرگونه ماده خارجي به آب ، هوا ، خاك و زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيكي آن رابگونه اي تغيير دهد كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه مضر باشد . اين آلودگي ممكن است در هريك از قسمتهاي محيط زيست بوجود آيد.

ماده آلاينده:

به ماده اي گفته مي شود كه داراي غلظتي بيش از غلظت مجاز يا طبيعي بوده و برروي موجودات زنده اثر نامطلوب داشته باشد.

نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان وضعيت ، سیاست ها و مداخله های ملی برای پیشکیری وکنترل بیماری های غیر واگیر در جمهوری اسلامی ایران تک یاخته های روده ای و تناسلی ساير بيماري هاي منتقله