👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد آزمايشات غير مخرب

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد آزمايشات غير مخرب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 53 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

استفاده از روشها ي غ ي رمخرب برا ي تشخ ي ص صحت مواد تشک ي ل دهنده، اجزا، ساختار و ي ا اندازه گ ي ر ي برخ ي از و ي ژگ ي ها ي قطعه

ي عن ي بازرس ي و سنجش بدون آس ي ب زدن

تعر ي ف آزما ي شات غ ي ر مخرب

معرف ي آزما ي شات غ ي ر مخرب

Visual

Liquid Penetrant

Magnetic Particle

Eddy Current

Ultrasonic

X-ray

Microwave

Acoustic Emission

Thermography

Laser Interferometry

Replication

Flux Leakage

Acoustic Microscopy

Magnetic Measurements

Tap Testing

برخ ي از کاربردها ي آزما ي شات غ ي ر مخرب :

ع ي ب ي اب ي

ي افتن نشت ي

تشخ ي ص موقع ي ت

اندازه گ ي ر ي ابعاد ي

مشخص کردن و ي ژگ ي ها ي ساختار ي

تخم ي ن خواص ف ي ز ي ک ي و مکان ي ک ي

Fluorescent penetrant indication

پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه پاورپوینت در مورد گوناگوني جانداران پاورپوینت در مورد وسایل کمکی پاورپوینت در مورد مديريت و کنترل پروژه