👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

شیطان کیست ؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

شیطان کیست ؟

فرمت فایل:ورد{فایل ویرایشی} تعداد صفحات:48صفحه

بخشی ازمتن:

نویسنده این کتاب شهامتی بکاربرده ورشادتی به خرج داده است،که خودراباشیطان درانداخته وباکمال شجاعت بااودست به گریبان شده است،یعنی باموجودی درافتاده ودرگیرشده است که دشمنی بسیارقوی وغدّاربوده وازهیچگونه مکروحیله وتزویردرباره گمراهی آدمی غفلت نورزیده وفروگذاری نکرده ونخواهدکرد،همچنانکه این موجودشریردرنبـردومبارزه خودبا فرزندان آدم ازتمام امکانات وتجهیزات خوداستفاده کرده وازاین گذشته سوگندیادکرده است که تمام افرادعالم راازراه حق وحقیقت منحرف نموده به جزعدّه قلیلی که بندگان خاص وخالص خداهستند!

واکنون باعنایت حق وبه یاری خدایتعالی وهمچنان باتوکل به سوی حضرتش،این ضعیف ناتوان به مبارزه وستیزباآن اهریمن کهنسال پرداخته وبه مصداق کریمه:

سوره احزاب آیه 17«چه کسی می تواندشمارادربرابراراده خداحفظ کند،اگراومصیبتی یا رحمتی را برای شمابخواهد»

ازهیچ گزندوبلیه ای هراس ووحشت نداشته وکارخودرادراین امربه خداواگذاشته است که فرمود:

سوره مؤمن آیه45«پس نگهداشت خداونداوراازبدیها وازآنچه مکروحیله که بکاربردند»

دانلود پاورپوینت اصول پدافند غیر عامل درس هفتم آمادگی دفاعی پایه نهم دانلود پاورپوینت دوران دفاع مقدس درس پنجم آمادگی دفاعی پایه نهم دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم دانلود پاورپوینت موشک های ایرانی آمادگی دفاعی پایه نهم