👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد درس تئوری صف

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد درس تئوری صف

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 15 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

9/7/2019

پروژه تئوری صف

1

به نام خدا

9/7/2019

پروژه تئوری صف

2

پروژه درس تئوری صف

شبکه های صف

9/7/2019

3

پروژه تئوری صف

شبکه های صف

شبکه های غیر جکسونی

شبکه های جکسونی

شبکه های بسته جکسونی

شبکه های سیکلی صف

سیستمهای سری صف

شبکه های باز جکسونی

9/7/2019

4

پروژه تئوری صف

شبکه های صف شبکه ها در صف می تواند تحت عنوان یک گروه از گره ها ( مثلا k گره ) که هر گره نمایانگر یک سیستم از تجهیزات خد مت دهی است در نظر گرفته شود . در حالت کمی مشتریها ممکن است از خارج از سیستم به هر یک از گروها وارد بشوند و یا اینکه از هر کدام از گروها پس از دریافت خدمت وارد گره دیگری شده و یا از سیستم خارج شوند . همچنین ممکن است مشتریهای داخل سیستم به گره ای که قبلا از آن خارج شده اند , دوباره وارد شوند وشاید هم برای همیشه بخواهند داخل سیستم باقی مانده و از سیستم خارج نشوند . در این فصل بحث بر روی شبکه ها یی خواهد بود که دارای خصوصیات زیر باشند : 1) ورودی از خارج سیستم به گره زیر طبق فرایند پواسون با نرخ صورت پذ یرد . 2) زمان خدمت دهی برای هر کانال خدمت دهی در گره مستقل از یکدیگر و مستقل از سایر گره ها بوده و متغیر تصادفی نمایی با پارامتر ( ) باشد. 3) احتمال اینکه یک مشتری که خدمت دهی او در گره ناتمام شده است وارد گره ( j ) برابر بوده و مستقل ازوضعیعت سیستم باشدو نماینگر احتمال خروج مشتری از سیستم پس از دریافت خدمت از گره i می باشد ( ( j=0,1,2,…k,i=1,2,,…k شبکه های که دارای سه خاصیت فوق باشند ( شبکه های جکسون ) نامیده مشوند .

پاورپوینت در مورد درس 3 تقلید پاورپوینت در مورد درس 4 تقلید احتیاط پاورپوینت در مورد درس 21 نماز جماعت پاورپوینت در مورد درس 19 نماز مسافر2