👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد دما و عمليات پس از برداشت در گل هاي رز و صدفی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد دما و عمليات پس از برداشت در گل هاي رز و صدفی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 14 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

دما و عمليات پس از برداشت در گل هاي : رز و صدفي (عروس )

چكيده :

تنفس گل هاي شاخه بريده رز و صدفي با ضريب دمايي 3 به صورت نمايي ( لگاريتمي ) افزايش مي يابد :

Q10 = 0 – 10

در اين آزمايش عمر پس از برداشت گل هاي بريده رز و صدفي در دماهاي مختاف

و شرايط انبار خشك و مرطوب مطالعه شده است.

شرايط انبار مرطوب 12/5 تا 15 درجه سانتيگراد و شرايط انبار خشك صفر درجه سانتيگراد.

رابطه خطي بسيار معني داري بين تنفس در هنگام انبارداري و عمر گلداني آنها به دست آمده است كه حفظ دماي انبار در دماي نزديك به يخ زدگي را توجيه مي كند.

مقدمه :

اگرچه سالها قبل ادعا شد كه نگهداري و حمل گلها در دماي نزديك به نقطه يخزدگي نتيجه بهتري دارد :

(Maxie et al., 1973; Carow, 1978; Hardenburg et al., 1986; Nowak and Rudnicki, 1990; Jones and Moody, 1993; Sacalis, 1993)

اما به تازگي به اهميت اثر دماي انبار برعمر گلداني گلها اثبات شده است :

(Cevallos and Reid, 2000; Çelikel and Reid, 2002)

يك ادعاي عمومي از سوي توليد كنندگان

رز شاخه بريده دلالت بر ايجاد لكه هاي سياه روي رزهاي قرمزدر انبار هاي نزديك صفر دارد.

اين آزمون نيز با اين فرضيه كه نگهداري رز و صدفي دردماي كمي ( دقيقا ) بالاي نقطه يخزدگي

. در عمر پس از برداشت آنها اثر مثبت دارد ، انجام گرديده است

مواد و روشها :

گل هاي رز قرمز ازتوليد كنندگان تجاري منطقه ”واتسون ويل ” تهيه و ظرف مدت 24 ساعت به دانشگاه حمل و مورد آزمون قرار گرفت .

گل صدفي كه در كاليفرنيا كشت ميشود ، از بازار محلي تهيه شد.

اندازه گيري تنفس : به روش ديناميك انجام شد .

انبار خشك و مرطوب : سنجش عمر گلداني در دماي 20 درجه پس از دوره انبارداري .

گلها در اين آزمون به صورت روزانه تا هنگام آغازپژمردگي گل( در رز ) و پژمردگي نيمي از . گلچه هاي باز ( در صدفي ) بازديد و يادداشت برداري شدند

پاورپوینت در مورد درس 20 نماز قضا پاورپوینت در مورد تنظیم خانواده پاورپوینت در مورد درس 2 اجتهاد پاورپوینت در مورد خانواده