👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد درمان شناختي رفتاري افسردگي

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد درمان شناختي رفتاري افسردگي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 62 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

درمان شناختي- رفتاري افسردگي

درمان شناختي- رفتاري افسردگي

سه بخش اصلی کارگاه آموزشی

چيستی افسردگی

ساختار جلسه به جلسه درمان افسردگی

آموزش فنون رفتاری- شناختی درمان افسردگی

DSM-IV اختلال خلقی در

اختلالهای خلقی شامل اختلالهايی است که ويژگی اصلی و بارز آنها اختلال در خلق است. شامل سه بخش است:

دوره های خلقی

دوره افسردگی اساسی

دوره منيک

دوره مختلط

دوره هيپومنيک

اختلالهای خلقی

اختلالهای افسردگی

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسرده خويی

اختلال افسردگی NOS

اختلالهای دوقطبی

اختلال دوقطبی نوع I

اختلال دوقطبی نوع II

اختلال ادواری خويی

اختلال دوقطبی NOS

ساير اختلالهای خلقی

اختلال خلقی ناشی از....(نوع بيماری جسمانی را ذکر نماييد)

اختلال خلقی ناشی از مواد

اختلال خلقی NOS

- ادامه DSM-IV اختلال خلقی در

شاخصهای اين بخش برای افزايش دقت تشخيصی، ايجاد گرههای فرعی همگون تر، کمک به انتخاب شيوه درمانی مناسب و بهبود در پيش آگهی گنجانيده می شوند:

شاخصهای توصيف کننده وضعيت بالينی دوره جاری (يا تازه ترين) دوره خلقی

خفيف

متوسط

شديد

با خصوصيات روانپريشي

هماهنگ با خلق

ناهماهنگ با خلق

بدون خصوصيات روانپريشي

در بهبود نسبی

در بهبود کامل

شاخصهای توصيف کننده دوره جاری (يا جديدترين دوره اگر در حال بهبود نسبی يا کامل است)

مزمن

با ويژگی های کاتاتونيايی

با ويژگی های ماليخوليايی

با ويژگی های غيرنمونه وار

با شروع پس زايمانی

شاخصهای توصيف کننده سير دوره های عودکننده

شاخصهای سير طولی (همراه يا بدون بهبود کامل بين دوره ها)

با الگوی فصلی

با چرخه سريع

پاورپوینت در مورد راهنمای 25 جلسه علمی شناخت درمانگری گروهی تکمیل اطلاعات پاورپوینت در مورد دما و عمليات پس از برداشت در گل هاي رز و صدفی پاورپوینت در مورد درمانهای غیردارویی یا شناختی رفتاری در ADHD کودکان (2) پاورپوینت در مورد درس 20 نماز قضا